Product Backlog Yönetimi Eğitimi in Istanbul, Turkey

March 31, 2020

A 1-day training course in Istanbul with Ebru Yalçınkaya and Figen Yalçınkaya. This course is in Turkish.Type of Training Product Backlog Yönetimi Eğitimi
Dates March 31, 2020
Location Istanbul, Turkey
Language Turkish
Trainers Ebru Yalçınkaya and Figen Yalçınkaya
Description
Bu 1 günlük eğitiminin amacı projelerde kapsamı yöneten ya da ürün yöneticiliği konusunda rol alan kişileri Çevik yöntemlerde kullanabilecekleri araçlarla donatmak, bu anlamda bilgilerini tazelemek Temel seviyede Çeviklik bilgisine sahip kişileri Ürün Yöneticiliği konusundaki bilgi ve becerilerini keskinleştirmek için pratik uygulamalarla bezenmiş bir içerik Kapsam Yöneten kişiler, Product Ownerlar, İş analistleri Eğitimin konu başlıkları -Product Owner rolü - Etkin Product Backlog oluşturmak/Vizyon/Strateji - İş değeri ve Gecikmenin maliyeti( Business Value ve Cost of Delay) - Ürün fonksiyonlarını önceliklendirmek için etkin teknikler - User Story Mapping (Minimum Viable Product) - User story Splitting - Backlog Yenileme - Sprint Review/ürün varsayımlarının test edilmesi - Release Tahminleme - Soru ve Cevaplar/ Kapanış

Export for calendar

Certifications: CSM, CSP
I act as a change agent where the teams, domains need to enhance agility to reach their goals , to create a shared vision ıf needed. I coach every kind of team , every domain, like management teams or like customer care, technology and sales groups. I asses and find areas where the company can benefit most and help them leading the change.
Read more