we_symbol.png

We Agile

Ketterien tiimien kasvattaminen

Olemme kaikenkokoisten organisaatioiden ketteriksi auttamisen asiantuntijoita. Autamme sinua ja yritystäsi ottamaan uudet ketterät menetelmät käyttöön. Autamme omatoimisesti liikkeelle lähteneet löytämään uuden tehokkaamman vaihteen. Ja vaikka olisitte jo maan parhaimmistoa, sparraamme teidät vielä paremmaksi.

Onko agile42 oikea yhteistyökumppani?

tcf_canoe.png

Kaikille sopivaa menetelmää ei ole olemassa

Autamme sinua löytämään parhaan menetelmän kuten Scrum tai Kanban — tai ihan vaan sen ketterän yhdistelmän joka sopii yrityksellesi parhaiten. Tuomme mukanamme hyväksi todettuja käytäntöjä ja autamme tiimejäsi sisäistämään niiden perustana olevat periaatteet. Luomme yrityksellesi edellytykset löytämään omat ratkaisunsa ja optimoimaan prosessejaan jatkuvan parannuksen avulla.

agile42:n valmennusstruktuuri ja valmennustyökalut

coaching_tools.png

Valmennusstruktuurien ja valmennustyökalujen avulla kokematonkin Scrum Masteri pystyy luomaan järkeviä tiimikehityssuunnitelmia ja saada kolleegoilta palautetta ja uusia ideoita. Selkeä rakenne tarkoittaa, että esimieheltä on helppo hakea tukea tiimikehitykseen. Kokeneen agile42-valmentajan käsissä valmennusstruktuuri muuttuu keskustelupohjaksi ja opetustyökaluksi, jonka avulla siirrämme tietoa ja valmennustaitoa valmennettaville Scrum Mastereille.

Startupeista monikansallisiin yrityksiin

Lähetysmistapamme mahdollistaa valmentamisen ja kouluttamisen kaikenlaisissa yrityksissä. Asiakaslistoiltamme löytyy monen tuhannen työntekijöiden liiketoimintayksikköjä mm. Siemensiltä, Ericssonilta ja ABB:ltä, keskikokoisia organisaatioita kuten Skype, Helsingin Yliopiston Tietotekniikkakeskus ja Sipgate, sekä pieniä startuppeja kuten Babbel ja Newstore. Katso lisää asiakasreferensseistä.

Team Coaching Framework

tcf_house.png

Team Coaching Framework (TCF) on itse kehittämämme valmennusrunko Scrum Mastereille ja ketterille valmentajille. Ratkaisu on kirjaimellisesti ainutlaatuinen, koska muita vastaavia ratkaisuja ei ole. TCF auttaa luomaan järkeviä ja pitkäjänteisiä kehityssuunnitelmia tiimeille ja tarjoaa täyden valikoiman valmennustyökaluja, ja viitekehyksen avulla opetamme hyviä käytäntöjä organisaation Scrum Mastereille ja sisäisten valmentajille.

Viisi askelta ketteryyteen

Ketteräksi tuleminen ei ole kertamuutos vaan vaatii organisaatiolta jatkuvan muutoksen hyväksymistä. Siihen tarvitaan uusia ajatusmalleja, arvoja ja periaatteita. Tuloksena on organisaatio jossa tavoitellaan vahvaa yhteistyötä ja asiakasarvon tuottamista.
  1. agile42 OrgScanin avulla tunnistamme ja visualisoimme organisaation kulttuuriprofiilin
  2. Assessmentin avulla opimme yhdessä mikä organisaation nykyinen tilanne oikeasti on
  3. Ketterän strategian avulla asetamme tavoitteita ketterälle transitiolle ja koordinoimme työn
  4. Koulutuksen kautta saatte syvemmän ymmärryksen ketteryydestä ja ketteristä periaatteista
  5. Valmennuksella tuemme jatkuvan muutoksen ajatusmaailmaa, prosesseja ja kulttuuria
5_steps.png
etf_sail.png

Agile within an Organization

Koska ketteryys on jatkuvan muutoksen hallinta, ketteräksi haluavan organisaation pitää pystyttää muutosprosesseja. Tämän tukemiseksi organisaation pitää omaksua uusia, ketteryyden kanssa paremmin yhteensopivia arvoja ja periaatteita. Uusi ajatusmaailma on vahvasti sidoksissa yhteistyöhön ja aiakasarvon tuottamiseen.