all_symbol.png

Allemaal Agile

Uw Agile Transformatie

Agile is niet te koop. Om een veerkrachtige organisatie te worden en de Agile manier van werken te omarmen is een verschuiving nodig in denken en in cultuur. Uw mensen moeten op een andere manier gaan communiceren; de samenwerking tussen teams moet veranderen en managers moet Agile leiders worden. Onze focus ligt op het succes van onze klanten. Onze coaches hebben al talloze organisaties geholpen om Agile te worden en kunnen snel de gaten spotten in uw systeem, uw communicatie en de technologieën van uw organisatie.

Organische Agile

Lange tijd werden organisaties beschouwd als machines, waarin processen herhaalbaar waren en, eenmaal ingericht, altijd dezelfde resultaten op zouden leveren. Bij agile42 vergelijken we een organisatie liever met een organisme. Een organisme dat groeit, verandert en veerkrachtig kan reageren op externe invloeden.

Uw Agile is uniek

vision.png

Teams en organisaties hebben allemaal hun eigen unieke redenen om Agile te willen worden. Redenen zoals meer efficiency, betere team prestaties en sneller leveren worden vaak genoemd. Wat uw reden ook is, Agile brengt betere samenwerking, communicatie en transparantie. Dat gezegd hebbende, er is geen standaard blauwdruk om Agile te worden. Uw teams of organisatie is uniek, en dus ook uw Agile implementatie.

Bent u klaar om Agile te werken?

5 Steps Small

Agile heeft veel te maken met focus, aanpassingsvermogen, discipline en structuur. Maar vooral met de bereidheid en gereedheid om de status quo ter discussie te stellen. De unieke omgeving, cultuur, relaties, maturiteit en marktsituatie van uw organisatie bepaalt welke focus en inspanning nodig zijn om uw Agile transitie succesvol te laten verlopen.

Het meest belangrijke is dat niet onderschat wordt wat de complexiteit en impact is van de verandering die u overweegt.

Om uw doelstelling te halen met meer voorspelbaarheid, om een motiverende werkomgeving te maken of een betere positie op de markt te veroveren – om een paar voordelen van Agile te noemen – zult u ver voorbij alleen uw product ontwikkeling moeten denken. Als u een transitie maakt moet u leren wat de juiste acties zijn en hoe u duurzaam continue kunt verbeteren.

Agile binnen een organisatie

etf_ship.png

Een Agile organisatie worden initieert een verandering in de cultuur van de organisatie. Dit vereist het omarmen van een andere set waarden en principes om zo een manier van denken te verankeren die zich richt op samenwerking en het leveren van klantwaarde.

Om een organisatie goed te laten functioneren met een hoge mate van efficiëntie moeten alle aspecten worden overwegen en gebalanceerd. Het doel is om de operationele kosten zo ver mogelijk te verlagen en om een omgeving te creëren met een focus op continue verbeteren.

Enterprise Transition Framework

Het Enterprise Transition Framework™ (ETF) maakt het mogelijk voor een organisatie om de Agile principes overal te implementeren, voorbij de teams. De ETF is toepasbaar op organisaties van alle afmetingen, en stelt ze in staat om net zoals agile teams incrementeel te evolueren; door een continue leerproces met korte feedback loops en regelmatige retrospectives. Door de focus te leggen op het evaluaren van de veranderingen (vaak door experimenten te draaien in de vorm van pilot projects om vervolgens te begrijpen wat zin maakt en dat permanent te implementeren) is de organisatie in staat om de transitie te maken met minimaal risico en gegarandeerd lange-termijn succes.
team_alignment.png

Agile in een Team

Op het niveau van teams laat Agile een groep mensen samen groeien door samen te werken – door als een eenheid zich achter een gedeeld doel te scharen. Agile creëert nieuwe verantwoordelijkheden, verduidelijkt verwachtingen en biedt een werkomgeving gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Het Scrum raamwerk wordt vaak gebruikt om de Agile manier van werken te ondersteunen, maar het kan ook met Kanban, XP, of één van de andere mogelijkheden.