Ürün Yönetimi ve Product Ownerlık

By

Yaptığımız çevik dönüşüm danışmanlıklarında  organizasyonlarla çalışmaya başladığımızda başlangıçta doğal olarak  ürün yönetimi alanında gelişim ihtiyaçları görüyoruz. Gelişim başlıkları genelde şu şekilde çıkıyor.

 

  • Her şey öncelikli, bir şeyi bitirmeden yeni işlere başlama davranışı
  • Sponsorların, yöneticilerin takımlar odaklanarak belirlenmiş sıralama ve önceliğe göre çalışırken acil ve yeni iş talep etmeleri
  • Bekleyen iş listelerinin güncel olmaması
  • Çok fazla sponsor ve talep eden birim , kişi olduğundan tek kişinin tüm gereksinimleri sıralama sorumluluğunu almaması
  • Takımların bu sebepten dolayı farklı kişilere ulaşarak sorularına yanıt bulmaya çalışması
  • Ürün yönetimi konusunda karar alabilecek, yetkilendirilmiş, tam donanımlı Product Ownerların olmaması, çoğunlukla bu işi yapabilecek kişilerin farklı sorumlulukları da olması ve yetişememesi

 

 

 Oysaki Scrum takımında Product Ownerların üstlendiği sorumluluk çok kapsamlı ve derin bilgi gerektiriyor. Scrum kılavuzunda sorumluluğun çerçevesi çizilmiş olmakla beraber, işin yapılabilmesi için bunun çok daha ötesinde, PO’ların bilgi, tecrübe ve yeteneğe ve de zamana:) sahip olmaları gerekiyor.  Scrum dışında farklı Agile yaklaşımlar uygulansa da ürün yönetiminde kapasite, talep dengesinin kurulması, akışın kesintisiz olabilmesi, teslim sürelerinin kısaltılması için doğru sıralanmış ve taahhüt edilmiş iş listesi ve ürün yönetimi prensipleriyle çalışmak ister yazılım ekipleri olsun ister üretim sektörü yada hizmet sektöründe olsun organizasyonları bu alanda hem süreçlerine hem de bu işin sorumluluğunu alacak kişilere yatırım yapılmasını gerektiriyor.

Efektif çalışmak, doğru ve yatırım geri dönüşü en yüksek işlere odaklanmak bir şirketin karlı, memnun müşteri ve çalışana sahip olabilmesi için önemli faktörlerden biri olduğunu tüm organizasyonlar biliyor  artık. Pratiğe dökebilmek ve bu halde olabilmek için desteklendiklerinde ciddi etki ve ilerleme sağladıklarını defalarca kez gördük, tanık olduk. Biz Çevik dönüşüm yaptığımız  ve ürün yönetimi konusundaki yetkinlikleri geliştirmek isteyen organizasyonlarda ürün yönetimi prensiplerini empirik bakış açısıyla geliştirmek, ölçülebilir ve takip edilebilir, şeffaf bir sistem kurmak için hem koçluk hem de Product Ownerlık eğitimlerini çokça vermekteyiz. Kurumlara özel yaptığımız çalışmalar dışında düzenli olarak  ürün yönetimi ve Product Ownerlık konusuna dikkat çekmek için genele açık paylaşımlarda yapıyoruz. Bu alanda blog yazılarımız, webinarlarımız ücretsiz bir şekilde temel bilgileri almak isteyen herkese ulaşılabilir durumda. 

Biliyoruz ki tam donanımlı PO’lar Çevik takımların en değerli ürünleri çıkarmasında önemli sorumluluğa sahipler. Organizasyonda işbirliği kültürünün gelişmesine çevik takımlar ile iş birimleri ve/veya müşteriler arasında güçlü bağların geliştirilmesi konusunda adeta köprü vazifesi görerek büyük katkı sağlıyor.  

 Biz takımların kurulumuna yardım ederken aynı zamanda kimin Product Ownerlık sorumluluğu alması konusunda da organizasyonlara yardımcı oluyoruz. Sonrasında yapılması gereken bu kişilere doğru içeriklerin ulaşması, geribildirim ve mentorlük almalarını sağlamak. Son zamanlarda ise kurumlarında henüz bu eğitimleri almamış ancak ürün yönetimi konusunda kariyerlerini ve yetkinliklerini geliştirmek isteyen kişilerden bolca talep alıyoruz. Bu kişiler içinde ister kurumları aracılığıyla ister bireysel olarak katılabilecekleri çeşitli seçeneklerimiz mevcut. Scrum Alliance sertifikalı Scrum Product Owner eğitimlerimize katılabilecekleri gibi, agile42 katılım belgesi alarak benzer bir içerikteki eğitime katılabilecekleri Product Owner eğitimi  ya da bireysel olarak kendi kendine öğrenme olan e learning programları seçeneklerimiz arasında. Elbette bu seçenekler kurumlar için özel kapalı sınıf şeklinde de sunuluyor. Eylül ayında açık sınıf hem Scrum Alliance sertifikalı hem de agile42 katılım belgeli programımız bulunuyor. İlerleyen aylarda da benzer şekilde programlar mevcut.

Eğitim programlarında amacımız: ürün yönetimine yönelik çevik yaklaşımın ana bileşenlerinin neler olduğunu anlamalarına yardımcı olmak. Tüm dünyada kullanılan ürün yönetimi pratikleri eğitimimizde bulunuyor.. Bu eğitimlerde vizyon ve strateji belirlemekten, uzun dönemli “roadmap” oluşturup “release” planlamaya, paydaşları yönetmek, kullanıcı hikayelerini haritalandırmak ve çeşitli önceliklendirme tekniklerine göre Backlog yönetimine kadar, bir PO’ nun işini yaparken kullanabileceği çeşitli araçları tanıtmayı hedefliyoruz. Bu eğitimler ardından koçlukla kurumlar desteklendiğinde ya da bireysel katılımcılar için mentorluk alınırsa da daha uzun soluklu etki ve çıktılara ulaşılıyor.