En çok kullanılan Çevik çerçeveler ve yöntemler

By

En çok kullanılan Çevik çerçeveler ve yöntemler Simon Sablowski Ekim 21 2022, Don’t Panic

Son birkaç on yılda, ürün geliştirme ve hizmet sunumuna yönelik çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Ürün ve hizmetlerin karmaşıklık seviyesi giderek artmaktadır, bu nedenle birçok insan hangi çerçeveyi veya yöntemi seçeceğini merak etmektedir. Belki de takımınız için hangi çerçevenin veya yöntemin en iyi şekilde çalışacağını merak ediyorsunuzdur. Aşağıda, dört ana çevik çerçevenin ve yöntemin temel öğelerini, aralarındaki bazı farklılıkları ve birbirlerini nasıl tamamlayabileceklerini özetliyoruz.

Scrum

Scrum, takımların ve kuruluşların arttırımlı olarak değer sunmasına yardımcı olan bir çerçevedir.

Scrum çerçevesi, Scrum takımının 3 sorumluluğu, beş Scrum etkinliğive üç eserinden oluşur. Her bileşen belirli bir amaca hizmet eder ve Scrum’ın başarılı bir şekilde benimsenmesi için önemlidir.

Scrum’ı anlamanın en kolay yolu Scrum Kılavuzu’nu okumaktır. Fark etmeniz gereken üç ana şey vardır:

 • Çevik bir çerçeve olarak, Scrum’ın sınırları nettir.. Bunlar belirli takım sorumlulukları, olaylar ve eserlerdir. Çevik çerçeveler kasıtlı olarak eksiktir ve bir ürün veya hizmet oluşturmak ve sunmak için gereken tüm adımları belirtmez. Bu, çerçeveyi çeşitli alanlara uygulamak için esneklik ve özgürlük sağlar.
 • Scrum, çapraz fonksiyonlu takım yapısına, geliştiriciler,  Scrum Master ve Ürün Sahibi sorumluluk alanlarına  özel önem verir. Söz konusu sorumluluklar, diğerlerinin yanı sıra müşteri değerini en üst düzeye çıkarmayı, takım etkinliğini iyileştirmeyi ve ürün kalitesini artırmayı içerir.
 • Scrum’ın bir diğer önemli unsuru, ürünün, ekibin, uygulamalarının ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesidir. Bu geliştirme genel olarak gerçekleşir, ancak düzenli sprint retrospektifleri ile sınırlı değildir. Retrospektifler Scrum çerçevesindeki tartışmasız en önemli olaydır ve asla ihmal edilmemelidir.

 

Popüler inanışın aksine, Scrum belirli bir zaman diliminde hangi işin tamamlanacağını tahmin etmek ve planlamak için bir yaklaşım değildir. Scrum, takımların sürekli olarak daha iyi hale gelirken aynı anda tek bir sprint hedefine odaklanmalarına izin vererek müşterileri ve kullanıcılar için takımın değer yaratmaya odaklanabilmesini sağlar.

Önerilen e-learning: Scrum Temelleri

Ekstrem Programlama (XP)

Günümüzde XP, 1990’ların sonunda ve 2000’lerin başında olduğu kadar kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, XP, yaratıcısı Kent Beck ve Ron Jeffries gibi  insanlar, çevik düşünme ve çevik yaklaşımların geliştirilmesinde çok önemli rol oynadılar. Bu nedenle XP’yi de bu listeye dahil etmek istiyoruz.

Adından da anlaşılacağı gibi, Ekstrem Programlama’nın kökleri yazılım geliştirmede yatmaktadır. XP’nin temel fikri, kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanırken yazılımı döngüsel ve arttırımlı olarak geliştirmektir. Bu nedenle, Scrum ile karşılaştırabileceğimiz bir çevik çerçevedir.

XP ve Scrum arasında birçok benzerlik olsa da, ince farklılıklar da vardır. Örneğin:

 • XP’deki yinelemeler, Scrum’daki sprintlere kıyasla daha kısa olma eğilimindedir.
 • Scrum takımları genellikle sprint planlarında değişiklik yapmaktan kaçınırken, XP takımları değişime daha açıktır.
 • Bir XP takımının çalışması müşteri tarafından önceliklendirilirken, bir Scrum takımının çalışması Ürün Sahibi tarafından önceliklendirilir.

Bununla birlikte, en önemli ve göze çarpan fark, XP’nin açıkça aşağıdaki gibi geliştirme uygulamalarını önermesidir:

 • Kullanıcı Hikayeleri
 • Spikes
 • Pair Programming
 • Test-driven development
 • Refactoring
 • Continuous integration

Bu geliştirme uygulamaları, hangi çevik çerçeveyi veya yöntemi benimsediklerine bakılmaksızın birçok yazılım geliştirme takımı tarafından hala kullanılmaktadır.

Tavsiye edilen eğitim: Sertifikalı Scrum Master (CSM)

Kanban

Kanban yöntemi, kuruluşların, takımların ve bireylerin profesyonel hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olur ve müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi ve daha hızlı yanıt vermelerini sağlar.

Kanban yönteminin ilkeleri ve uygulamaları resmi Kanban Kılavuzu’nda açıklanmıştır. İşte Kanban hakkında anlaşılması gereken üç önemli şey:

 • Kanban ne bir metodoloji ne de bir çerçevedir. Olayları, iş akışlarını, rolleri veya sorumlulukları öngörmez. Daha ziyade, mevcut bir çalışma şekline, bu çalışma şeklini daha etkili hale getirmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

 

 • Kanban’ın yalnızca kesintiye dayalı, geçici iş yükünü ele alan takımlar için uygun olduğu efsanesi temelsizdir. Kanban yöntemi, değişiklik yönetimi ve hizmet sunum ilkeleri ve altı temel uygulamasıyla, herhangi bir sürece veya sisteme uygulanabilir.

 

 • Birçok açıdan Kanban, yalın üretimden ilham alır.

Kanban yönteminin yaratıcısı David J. Anderson, “Kanban: Teknoloji İşletmeniz İçin Başarılı Evrimsel Değişim” adlı kitabında, 2005 baharında Tokyo’ya yaptığı seyahatin hikayesini anlatıyor. İlkbahar, Japonya’da kiraz çiçeği mevsimidir ve İmparatorluk Sarayı Bahçeleri’ndeki güzel kiraz ağaçlarını görmek istedi.

İmparatorluk Sarayının bahçesinde, günün en yoğun saatlerinde bahçeyi kaç kişinin ziyaret edebileceğini kontrol etmek için bir kanban sistemi kullandıklarını fark etti. Yalın üretimde kullanılan bu kanban sistemi, bilgi çalışması için Kanban yöntemine ilham verdi.

İlgili okuma: Kanban tahtası nasıl oluşturulur 

Bilgi çalışmasında, bir kanban sistemi, devam eden işi sınırlayarak ve bir çekme sistemi kurarak işin akmasına izin verir. Kanban yöntemiyle, gözle göremeyeceğiniz bir çalışmayı, bir iş akışında nasıl hareket ettiğini görselleştirirsiniz. Bu, işinizi etkili bir şekilde yürütmenize, müşterilerinize hizmet sunmadaki riskleri anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olacaktır. Kanban yöntemi, evrimsel bir şekilde sürekli iyileştirmeler sağlar.

 

Kanban neredeyse evrensel olarak uygulanabilir olduğundan, birçok Scrum veya XP takımı, çalışmalarını görselleştirerek veya teslimatlarını optimize ederek çalışma biçimlerini geliştirmek için Kanban’ı kullanır. Bazı insanlar buna melez bir yaklaşım diyor ve “Scrumban” gibi belirli bir isim veriyor.

Tavsiye edilen e-learning: Kanban Temelleri

Design Thinking

Design Thinking gerçekten çevik bir çerçeve veya yöntem olarak kabul edilmese de, ilkeleri ve uygulamaları çevik takımlar ve kuruluşlar arasında popülerdir. Örneğin, persona yaygın olarak kullanılan bir tasarım düşüncesi aracıdır.

 

Design Thinking, tasarımcıların genel olarak yeni projelere veya ürünlere yaklaşımlarına dayandığı için Scrum, XP veya Kanban’dan çok daha önce ortaya çıkmıştır. Design Thinking, biraz farklı yaklaşım ve teorileri takip eden bir dizi farklı kuruluş (örneğin IDEO, HPI, Dark Horse) tarafından geliştirilmiştir. Bununla birlikte, Design Thinking’in  ne olduğunu tanımlarlar.

Design Thinking hakkında bazı önemli bilgiler:

 • Design Thinking, uygulamalar, araçlar ve tekniklerden oluşan geniş bir araç kutusu kullanarak yaratıcılığı teşvik eder.

 

 • Design Thinking’in  temel fikri, bir çözüm oluşturmadan önce çevreyi ve müşterinin problemini anlamaktır. Tasarım Odaklı Düşünme, sürekli ayrışma ve yakınsama(divergence and convergence) üzerine kuruludur.
 • Design Thinking uygulayan takımlar, prototipleri test ederek ve birden çok kez yineleyerek bir çözüm fikrini doğrulamaya çalışırlar.

Bu alanda büyük bir atılım, Jake Knapp’ın kitabı Sprint’ti. Tasarım sprintleri, takımların kendilerini bir zorluğa hazırlamalarına ve beş gün içinde Design Thinking’in tüm aşamalarından geçerek çözmelerine olanak tanıyan bir yapı sağlar.

Önerilen e-learning: Design Thinking Temelleri

Siz hangi Çevik çerçeveyi veya metodu kullanmalısınız?

Takımların sıklıkla kendilerine müşterilerine olağanüstü değer sunmak için bir çerçeve, yöntem, yaklaşım veya başka bir çerçeve kullanmaları gerekip gerekmediğini sorduklarını görüyoruz.

Gerçek şu ki, Scrum, Kanban, XP, Tasarım Düşüncesi veya diğerleri arasında seçim yapmamalısınız; bunun yerine, hangi uygulamaların takımınız için en iyi sonucu verdiğini keşfetmeli ve çalışma sistemini buna göre ayarlamalısınız. Ayarlamak derken, müşterilerinizin ihtiyaçlarını daha iyi ve daha hızlı bir şekilde karşılamanız için çalışmanızı daha verimli bir şekilde planlamak, izlemek ve yönetmek için takımınızın en iyi şekilde çalışan unsurları birleştirmeyi kastediyoruz.

İşin takımınıza nasıl ulaştığını, bu çalışmanın ve etrafındaki bilgilerin ne sıklıkta değiştiğini kendinize sorun. Cevaplar size uygun bir metod seçmenizde size rehberlik edebilir. Zaman Kutusu gibi bir mekanizmanın kullanılması veya devam eden çalışmanızın sürelerini sınırlamanızın yardımcı olabileceğini görebilirsiniz. İşinizi planlayıp  ve döngü sonunda belirli bir iş çıktısını taahhüt edebilir misiniz?

Scrum, Kanban, XP ve Tasarım Düşüncesi  birbirlerine karşı çıkmıyor ve bunun aksine birleştirildiğinde birbirlerini tamamlıyorlar. Takımların önündeki en büyük zorluk, müşterilerinin ihtiyaçlarını sürdürülebilir ve sürekli büyüyen bir şekilde karşılamada hangi uygulamaların ve metodların kendileri için en iyi şekilde çalıştığını keşfetme yolculuğudur.

Her takım, her ürün ve her müşteri farklıdır. Herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Halihazırda kullanmakta olduğunuz yöntemlerin, çerçevelerin veya araçların ötesinde çevikliğin neler sunabileceğine dikkat ederek, yeni şeyler deneyerek ve dolayısıyla çalışma sisteminizi sürekli olarak denetleyerek ve adapte ederek, sonunda takımınızın ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde neyin karşıladığını bulacaksınız.

We hope this blog post made you curious about the idea of an agile mix-and-match approach and encourage you to find the best practices for your team right away:

Umarız bu blog gönderisi  çeviklikteki uygulamalar, esnek bakışaçısı  ve  farklı pratik uygulamalar üzerinde merak uyandırmış ve sizi takımınız için en iyi uygulamaları bulmaya teşvik etmiştir:

 • Scrum Master rolünü beğendiniz mi? Deneyin!
 •  Pair programming kulağa ilginç geliyor mu? Bir şans verin!
 • Aynı anda çalışılan iş sayısını sınırlandırmak kavramı kafanıza yattı mı? Uygulayın!
 • Tasarım döngüleri kulağa eğlenceli mi geliyor? Deneyin!

Bu çevik çerçeveler ve yöntemler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

 

agile42, Scrum Temelleri ve Kanban Temelleri dahil olmak üzere çevrimiçi kurslar sunmaktadır. Ayrıca Kanban Sistem Tasarımı (KMP I) ve Kanban Sistem Geliştirme (KMP II) sertifikalarının yanı sıra koçluk, mentorluk ve danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bize ulaşın.