Benden Bize geçebilmek

By

Ben’den BİZ’e geçebilmek… Kendi öz varlığını ve gelişim hedeflerini de koruyarak takım olabilmek, çevik ve esnek olabilmek… Lider olarak bunu başarabilmek…

⭕ Güvenlik Çemberi (Liderler en son yer, Simon Sinek)

🦁 Bir aslan dört öküzün 🐂 olduğu bir tarlada geziyormuş. Öküzlere bir çok kez saldırmaya çalışsa da, ne zaman yaklaşsa öküzler kuyruklarını birbirlerine çeviriyor, böylece aslan nereden yaklaşırsa yaklaşsın karşısındaki öküzlerden bir tanesinin boynuzları ile karşılaşıyormuş. Sonunda öküzlerin arasında bir tartışma çıkmış ve her biri otlamak için tarlamanın başka bir köşesine gitmiş. Daha sonra aslan her birine tek tek saldırarak dördünü de öldürmüş.
Ezop. MÖ 6. yüzyıl

🎯 Bir araya gelmiş bir grup, insanlar ancak ortak amaç ve ihtiyaç çerçevesinde örgütlendiğinde bireysel olarak kazanımlarından daha fazlasını elde ederler. Buna sinerji denir.

🎳 Bu insanlar etkin ve efektif bir şekilde amaca yönelik yetki ve sorumlukları doğrultusunda karar alabilirlerse buna otonomi denir.

⛸ Beraber ortak amaca doğru çalışırken kazanımlar ve ilerlemeler için güvenli bir ortamda birbirlerini geliştirmeye yönelik bilgi alışverişininde bulunur, destekler, geribildirim verebilirlerse buna hesap verebilirlik denir. Daha iyisini yapabilmek için sağlıklı çatışmalara girebilirler. Bunun için şeffaflık ve psikolojik güvenliğe ihtiyaç vardır.

🎯 O zaman bu insanların bir takım olduğundan bahsedebiliriz. Bu olguyu yaratmak sadece insanları bir proje, ürün, iş etrafında bir araya getirmekten ibaret değildir. Bir araya getirmek otobüs durağında bekleyen insanlar tanımına bekler, her biri otobüse binecektir ama farklı yerlere gitmek, farklı bir hedef için bineceklerdir. Liderlerin bu durumu değiştirmesi gerekli ortamı sağlaması gerekir. Liderlik insanların bir arada etkin ve mutlu çalışabilmesi için gerekli ortamı hazırlamak, desteklemek, onları zorlamak, mentorluk yapmak, geliştirmektir.

📕 Agile Manifestonun bir çok prensibinde buna atıfta bulunulur.

*Projelerin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır.
Onlara ihtiyaçları olan ortam ve destek sağlanmalı,
işi başaracakları konusunda güven duyulmalıdır.

*En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar
kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya çıkar.
*Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.

Çevik takım kurmaki çevik dönüşüm sadece Scrum takımı, Kanban akışı kurmaktan öte kurumun liderler ve uzmanlar seviyesinde bu prensipleri yaşatabilmesi, değişebilme kabiliyetlerini arttırması ve öğrenmeye devam etmesidir.