Sinirbilimsel Tekniklerin Liderliğe Katkısı

By

Sinirbilim(neuroscience ) alanında yaptığım yüksek lisans ve bilimsel araştırmalar bana uzun süredir koçluk dünyasında yaptığım danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde vizyonumu geliştirme konusunda her gün katkıda bulunuyor. Beynimizin çalışma sistematiği ve doğasına gün geçtikçe hayran olurken öğrendiğim yeni bilgileri de vaka çalışmaları, bilimsel makale ve verilerle destekleyerek çalıştığım yöneticilere destek olmaya devam ediyorum.

Sinirbilim iş dünyasında bir çok kavramla birlikte literatüre girmiş durumda, Nöropazarlama, Nörosatıs, Nöroliderlik, Nörogastronomi vbg. Bu yazıda ise Nöroliderlik üzerine 2023 yılında yapılan bir çalışmayı aktararak liderlik uygulamalarında bilişsel nörobilim uygulamalarının katkısını paylaşmak istiyorum. Bu bilimsel yazının alanı turizm sektörüne yönelik olsa da ben çalıştığım diğer farklı sektörlerde de benzer katkıları olduğunu gördüğüm için genelleyebiliriz diye düşünüyorum.

Bilimsel makale özetle şöyle;

Günümüzün dinamik iş dünyasında, liderlerin sadece teknik becerilere değil, aynı zamanda çalışanlarının duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına da odaklanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, neuroleadership, çalışanların duygusal deneyimlerini yönetme ve iş yerinde daha olumlu bir atmosfer yaratma konusunda kritik bir rol oynamaktadır.

Neuroleadership Nedir?

Neuroleadership, beyin biliminin liderlik uygulamalarına entegre edilmesi anlamına gelir. Bu yaklaşım, liderlerin çalışanların duygusal durumlarını anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. Neuroleadership, liderlerin çalışanların beynindeki nöro-kimyasal süreçleri dikkate alarak daha etkili yönetim stratejileri geliştirmelerini sağlar. Bu sayede, çalışanların motivasyonunu artırmak, stresi azaltmak ve genel iş memnuniyetini yükseltmek mümkün hale gelir.

Araştırma Özeti:

Bu çalışmanın amacı, iş yerinde meydana gelen duygusal olayların çalışanların çeşitli örgütsel faktörlere yönelik değerlendirme yargılarını nasıl etkilediğini analiz etmektir. Çalışma, bir otel zincirinde altı ay boyunca 150 alt düzey çalışan ve 25 orta düzey yönetici üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Bulgular:

Araştırma bulguları, duygusal olayların çalışanların liderlik tarzı, iş ortamı ve performans algıları üzerinde önemli derecede olumlu etkiler yarattığını göstermiştir. Çalışanlar, duygusal olaylara maruz kaldıklarında, liderlerinin daha destekleyici ve empatik olduğunu algılamışlardır. Ayrıca, iş ortamındaki genel memnuniyet ve iş performansına yönelik değerlendirme yargılarında da olumlu değişiklikler gözlenmiştir.

Neuroleadership Uygulamaları:

 1. Duygusal Zeka Geliştirme:
  • Liderlerin kendi duygularını ve çalışanlarının duygularını daha iyi anlamalarını sağlar.
  • Empati, aktif dinleme ve duygusal yönetim becerilerini geliştirmek, çalışan bağlılığını artırır.
 2. Pozitif İş Ortamı Yaratma:
  • İş yerinde pozitif duygusal olaylar düzenleyerek, çalışanların moralini ve motivasyonunu yükseltir.
  • Örneğin, haftalık takım toplantıları, sosyal etkinlikler ve ödüllendirme programları gibi uygulamalar, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine katkıda bulunur.
 3. Stres Yönetimi ve Destekleyici Liderlik:
  • Çalışanların stres seviyelerini yönetmek için mindfulness ve nöro-meditasyon gibi teknikler kullanılır.
  • Destekleyici bir liderlik tarzı benimseyerek, çalışanların iş yerinde daha güvende ve desteklenmiş hissetmelerini sağlar.

Sonuç:

Neuroleadership yaklaşımları, çalışanların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına hitap ederek, iş yerinde daha olumlu bir atmosfer yaratır ve örgütsel başarıyı artırır. Bu araştırma, liderlerin duygusal deneyimleri yönetme becerilerinin, çalışanların değerlendirme yargıları ve genel iş memnuniyeti üzerindeki kritik rolünü ortaya koymaktadır.

Eğer iş yerinizde daha pozitif bir değişim yaratmak istiyorsanız, neuroleadership yöntemlerini keşfedin ve uygulamaya başlayın. Çalışanlarınızın duygusal ihtiyaçlarına odaklanarak, hem bireysel hem de örgütsel düzeyde büyük kazançlar elde edebilirsiniz.

 

Bu bilimsel  çalışmayı yürüten  Horacio de la Nuez, Julia Nieves ve Javier Osorio, University of Las Palmas de Gran Canaria’da görev yapan araştırmacılardır. Makale, otel sektöründe neuroleadership uygulamalarının etkilerini inceleyen kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarını sunmaktadır. Makaleye bu linkten ulaşabilirsiniz. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2023.103554

Bu konuda ilave kaynak olarak Daniel Goleman’ın Duygusal Zeka, David Rock’ın Scarf modeli gibi teknikleri de inceleyebilirsiniz. Ben eğitim programlarımda sürekli gelişme, lider olarak gelişme ve duygusal çeviklik için Susan David’in Duygusal çeviklik kitabı, Kim Scott2un Radical Candor kaynakları vbg bir çok kaynağı da kullanıyor ve paylaşıyorum. Bu konuda meraklıysanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Etiketler: #Neuroleadership #ÇalışanMemnuniyeti #Liderlik #İşPerformansı #İnsanKaynakları #DuygusalZeka #İşYeriRefahı