PSPO 1 sınavına hazırlık eğitimi Ağustos

13.500,00 + KDV (16.200,00)

12-13 Ağustos 9:00-16:00 saatleri arasındadır.

Biliyoruz ki tam donanımlı PO’lar Çevik takımların en değerli ürünleri çıkarmasında önemli sorumluluğa sahipler. Organizasyonda işbirliği kültürünün gelişmesine çevik takımlar ile iş birimleri ve/veya müşteriler arasında güçlü bağların geliştirilmesi konusunda adeta köprü vazifesi görerek büyük katkı sağlıyor.  Eğitimimiz bu kapsamda tam donanımlı Product Owner olabilmek için katılımcılara derinlemesine bir öğrenim deneyimi sağlar. Scrum çerçevesini tanımlayan teoriyi, değerleri ve unsurları öğreneceksiniz ve sonrasında muhteşem ürün yönetimi yapmanızı sağlayacak araçlarla çalışacağız.

Sınıf, ders boyunca sorunsuz bir şekilde harmanlanmış ders, sınıf tartışması, alıştırmalar, oyunlar ve simülasyon unsurları ile oldukça etkileşimli ve işbirliğine dayalı bir formatta sunulur. Sınıf içi eğitim yanısıra katılımlar e-learning içerikleriyle de desteklenecektir.

Eğitim 12 saat çevrimiçi canlı sınıf ve 10 saat e- learning programını kapsamaktadır.

Eğitim konuları

 • Scrum çerçevesi temel elementler:roller, aktiviteler ve unsurlar
 • Product Owner rolünü anlamak
 • Ürün sahibi rolünün tanımı ve önemi
 • Ürün sahibinin sorumlulukları ve yetki alanı
 • Çevik (Agile) metodolojilerde ürün sahipliği
 • Scrum Master ve PO için Roller ve Organizasyon (Alan ve Sınırların Belirlenmesi)
 • Etkileyici bir ürün vizyonu ve stratejisi oluşturmaya yönelik teknikler
 • Ürün vizyonunun belirlenmesi ve tanımlanması
 • Pazar analizi ve rekabet araştırması
 • Ürün stratejisi oluşturma ve güncelleme
 • Uzun vadeli bir ürün yol haritası ve sürüm planlamasını görselleştiren bir oluşturma
 • Temel müşteri segmentlerinizi anlamak için pratik yöntemler
 • Müşteri gereksinimlerini anlama ve analiz etme
 • Müşteri odaklı ürün geliştirme stratejileri
 • Kullanıcı Hikayesi Haritalama: müşteri ihtiyaçları hakkında ortak bir anlayış yaratmak
 • Kullanıcı Hikayeleri: paydaş ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak ve açıkça tanımlamak
 • Ürün backlog’ının oluşturulması ve önceliklendirilmesi
 • Backlog öğelerinin netleştirilmesi ve açıklanması
 • Etkili backlog yönetimi ve güncelleme
 • Ürün özelliklerini önceliklendirmek için modeller ve teknikler
 • Product Ownerın Sprintteki sorumlulukları
 • Sprint Planlaması ve İterasyonlar:
 • Sprint planlaması süreci ve etkin planlama teknikleri
 • Ekip ile iş birliği yaparak sprint hedeflerini belirleme
 • Sprint süresince ürün sahibinin rolü ve katkısı
 • Backlog refinement, backlog skorlarının ve büyüklüğünün belirlenmesi,
 • Scrum Master ,PO, takım etkileşimi
 • Ekip ile olumlu bir çalışma ortamı oluşturma
 • Ekip ile işbirliği ve karar alma süreçleri
 • Ekip üyelerinin motivasyonunu teşvik etme
 • Ürün kapsamı oluşturmak ve yönetmek için etkin yöntemler
 • Portfolyo iletişimi; Ürün statüsü ve bunu kolaylıkla görünür kılmak
 • Ürün başarısını ölçme ve izleme
 • Metrikler ve KPI’lar belirleme
 • Geri bildirim ve metriklerden çıkarılan derslerle sürekli iyileştirme
 • Sprint Değerlendirmesi: ürün varsayımlarının test edilmesi
 • Paydaşların beklentilerini anlama ve yönetme
 • Ekip içi ve dışı etkili iletişim ve geri bildirim süreçleri
 • Çoklu takımlarla Ürün sahipliği nasıl çalışır.

agile42 katılım sertifikası sunulacaktır. PSPO1 sınavına ilişkin örnek sorular üzerinden geçilecek ve dileyenler isterlerse bireysel olarak sertifika sınavına başvurabilecekler.