Avoimet koulutukset: Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training

 

Suomi

Tyyppi Kieli Paikka Maa Ajankohta *
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course englanti Remote Europe 14. heinäkuuta 2020 Register
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course englanti Remote Europe 24. elokuuta 2020 Register
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training englanti Helsinki Suomi 5. lokakuuta 2020 Register
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course
Kieli englanti
Paikka Remote
Maa Europe
Ajankohta 14. heinäkuuta 2020 Register
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course
Kieli englanti
Paikka Remote
Maa Europe
Ajankohta 24. elokuuta 2020 Register
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training
Kieli englanti
Paikka Helsinki
Maa Suomi
Ajankohta 5. lokakuuta 2020 Register

Eurooppa ja Lähi-Itä

Tyyppi Kieli Paikka Maa Ajankohta *
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course englanti Remote Europe 14. heinäkuuta 2020 Register
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course englanti Remote Europe 24. elokuuta 2020 Register
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training englanti Tukholma Ruotsi 5. lokakuuta 2020 Register
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training englanti Amsterdam Alankomaat 10. joulukuuta 2020 Register
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course
Kieli englanti
Paikka Remote
Maa Europe
Ajankohta 14. heinäkuuta 2020 Register
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course
Kieli englanti
Paikka Remote
Maa Europe
Ajankohta 24. elokuuta 2020 Register
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training
Kieli englanti
Paikka Tukholma
Maa Ruotsi
Ajankohta 5. lokakuuta 2020 Register
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training
Kieli englanti
Paikka Amsterdam
Maa Alankomaat
Ajankohta 10. joulukuuta 2020 Register

Etelä-Afrikka

Tyyppi Kieli Paikka Maa Ajankohta *
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course englanti Remote Etelä-Afrikka 14. heinäkuuta 2020 Register
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course englanti Remote Etelä-Afrikka 24. elokuuta 2020 Register
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course
Kieli englanti
Paikka Remote
Maa Etelä-Afrikka
Ajankohta 14. heinäkuuta 2020 Register
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) course
Kieli englanti
Paikka Remote
Maa Etelä-Afrikka
Ajankohta 24. elokuuta 2020 Register

agile42