Avoimet koulutukset: Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training

 

Suomi

Tyyppi Kieli Paikka Maa Ajankohta *
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training englanti Helsinki Suomi 5. lokakuuta 2020 Kuvaus
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training
Kieli englanti
Paikka Helsinki
Maa Suomi
Ajankohta 5. lokakuuta 2020 Kuvaus

Pohjois-Amerikka

Tyyppi Kieli Paikka Maa Ajankohta *
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training englanti Remote Kanada 28. toukokuuta 2020 Kuvaus
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training englanti Toronto, ON Kanada 25. kesäkuuta 2020 Kuvaus
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training
Kieli englanti
Paikka Remote
Maa Kanada
Ajankohta 28. toukokuuta 2020 Kuvaus
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training
Kieli englanti
Paikka Toronto, ON
Maa Kanada
Ajankohta 25. kesäkuuta 2020 Kuvaus

Eurooppa ja Lähi-Itä

Tyyppi Kieli Paikka Maa Ajankohta *
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training englanti Amsterdam Alankomaat 8. kesäkuuta 2020 Kuvaus
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training englanti Tukholma Ruotsi 5. lokakuuta 2020 Kuvaus
Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training englanti Amsterdam Alankomaat 10. joulukuuta 2020 Kuvaus
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training
Kieli englanti
Paikka Amsterdam
Maa Alankomaat
Ajankohta 8. kesäkuuta 2020 Kuvaus
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training
Kieli englanti
Paikka Tukholma
Maa Ruotsi
Ajankohta 5. lokakuuta 2020 Kuvaus
Tyyppi Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPO) training
Kieli englanti
Paikka Amsterdam
Maa Alankomaat
Ajankohta 10. joulukuuta 2020 Kuvaus