Amaç ve Anahtar Sonuçlar (OKR) Ocak

9.500,00 + KDV (11.400,00)

Kategoriler: Etiketler:

İki yarım gün olarak tasarladığımız OKR eğitiminde, Objective &; Key Results, yani Amaç ve
Anahtar Sonuçlar nedir? onu anlatacağız. John Doerr‘in -Önemli Olanı Ölç, OKR, 10 Kat
Büyümek İçin Basit Bir Yöntem- adlı kitabını yayınlamasıyla popüler hale gelen, Silikon
vadisindaki pekçok şirketin başarılı uygulamasıyla da gerçekten iyi bir yöntem olduğu
kanıtlanmış olan OKRler Türkiyede de pek çok firma tarafından kullanılmaktadır. OKR öncelikli
hedefleri belirleme, Amaç ve Anahtar Sonuçlara odaklanarak sürekli gelişimi takip etme
yöntemidir.

Günümüzde OKRler neden bu kadar revaçta, çevik çalışma kültürü ile nasıl örtüşüyor?
Şirketlerin daha -Resilient- yani esnek ve sağlam olabilmasi için değişime hemen cevap
verebilmesi gerekiyor. Amaçlarını çok iyi belirleyerek buna adım adım ulaşması gerekiyor. Bunu
başarabilmesi için gerçekten iterasyonlu ve arttırımlı çalışma biçimini uygulamak lazım.
OKR‘lerle hedef belirleme yöntemi de, kısa döngülerle amaçları belirleyip, hedefe ulaşma ve
gerekirse kolaylıkla yön değiştirebilme esnekliği sağlıyor, aslında oldukça çevik bir metod.
Diğer yandan önceliklendirilmiş hedeflere odaklanmayı sağlayarak, çok şey yapmaya
çabalarken, hiç bir şeyi tam olarak gerçekleştiremeyen, bir bakış açısından uzaklaşmanın önünü
açıyor. Tam da Yalın düşünce sisteminin anlattığı gibi, birçok proje arasında dönüp dururken
farkında olamadığımız israftan kaçınmamızı sağlıyor.

Şeffaflık; gene çevik çalışmanın değerlerinden biri olup OKR ile Amaçlarımızı belirlerken bunun
tam olarak organizasyon içinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Organizasyonda tüm paydaşlar:
net bir şekilde amaçlar etrafında düşünerek, tartışarak ve herkes nasıl katkıda bulunabileceğini,
anlayıp taahhütte bulunarak hedefe kilitlenir. Organizasyona başka hiç bir şekilde
göremeyeceğimiz bir sağlamlıkta hizalanma ve işbirliği fırsatı verir.
 Eğer siz de hedeflerinizi somutlaştırmak,
 Şeffaf bir şekilde kurum içinde paylaşmak,
 Tüm çalışanların şirket hedeflerine göre hizlanmasını,
 Net ve odaklanmış bir şekilde çalışmalarını,
 Hesap verilebilirliği arttırmayı,
 Sürekli geribildirim döngülerini çalıştırarak öğrenen bir organizasyon yaratmayı,
İstiyorsanız bu eğitim sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Eğitim içeriği:
 Misyon, vizyon, strateji ve OKRnin yani Amaç ve Anahtar Sonuçların bağlantısı,
 Amaç nedir? Etkili amaçlar nasıl belirlenir? Bir dönem için kaç tane amacımız olmalıdır?
Ne kadar süre için belirlenmelidir? Amaçları kim ya da kimler belirleyebilir? Bu yukarıdan
aşağıya mı? yoksa aşağıdan yukarıya doğru mu belirlenir. İyi bir sistem nasıl çalışır?
 Anahtar Sonuçlar, Amaçlara nasıl hizmet eder, iyi Anahtar Sonuç belirlemenin püf
noktaları nelerdir? Ölçülebilir olması ve sabit bir süre için belirlemenin önemi ve katkısı
nedir? Bir Amaç için kaç tane Anahtar Sonuç belirlenmelidir?

 OKR lerle çalışmaya nereden başlayabilirsiniz? Pilot seçimi? Nasıl bir yol haritası çizelim?
 OKR süreçlerinin tasarımı, geribildirim döngülerinin belirlenmesi?
 Her döngü sonunda başarıların veya başarısızlıkların ölçümlenerek tartışılması, gereken
adaptasyonların yapılarak yeniden yol haritasının belirlenmesi,
 OKR temsilcilerinin seçilmesi, görevleri
 OKRler Performans değerlendirmesi için kullanılabilir mi? KPI ve OKR arasındaki farklar?
dikkat edilmesi gereken önemli noktalar! Sürekli Performans Yönetimi yaklaşımı nedir?
 OKR ler kültürü nasıl etkiler, kültür OKR leri nasıl etkiliyor?
 OKRların çalışanlar açısından yararları nelerdir?
 OKRların şirket açısından yararları nelerdir?
Gibi pek çok konudaki soru işaretlerinizin cevaplanacağı bu eğitim: bol paylaşımlı, pratik
örnekler üzerinden gidilerek, konunun özümsenmesini ve tüm katılımcılaıin birbirinden
öğrenmesini de destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. İnteraktif katılımın sağlanabilmesi için
Miro kullanılacaktır.
Kimler Katılmalıdır:
 Tüm Yöneticiler
 Ekip Liderleri
 OKR bilgilerini geliştirmek isteyen her rolden çalışanlar
 Hedefleri olan bütün birimlerden çalışanlar
 Halen OKR uygulayan ama soru işaretleri olan kişiler
 OKR kullanmayı planlayan tüm şirket çalışanları
Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.