Çevik Takım Koçluğu Hizmeti

Kategoriler:

Çevik Takım Koçluğu

Günümüzün hızla değişen, bilgi teknolojilerinin her alanda gelişmeye etki ettiği karmaşık dünyamızda, işler bir yetkilinin uzmanlaşarak tek başına başa çıkabileceği boyutu çoktan aştı. Bunun için bir yada birçok takımın birlikte çalışarak değer yaratması ve bunu hızla müşteriye sunması, piyasa koşulları değişmeden, yüksek memnuniyet yaratması gerekmektedir.

Çevik çalışma yöntemlerinin (Scrum – Kanban gibi) sadece mekanik bir şekilde uygulanması bile üretkenliği %15- %30 civarında arttırdığı istatistiklerle sabittir. Klasik çalışan bir organizasyon için bu bile büyük bir başarıdır. Ancak gördüğümüz şu ki bu takımlarda bile hala sinerji düşük olabiliyor. Bir takımın yüksek performans seviyesine ulaşması işler iyi giderse kurulduktan itibaren 3 ila 6 ayı buluyor hatta üzerinde çalışılmazsa daha da uzun.  Bunun için kurulurken takımın özenli bir şekilde desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekir. Takımın işbirliğini geliştirmesi,

  • Birbirinden öğrenmesi,
  • Birbirine güvenmesi,
  • Kendi kendini organize etmesi,
  • Hesap verilebilirliğin artması,
  • Kaliteyi yükseltmesi,
  • Birlikte karar almayı ve hedef koymayı öğrenmesi,
  • En önemlisi sürekli gelişime motive olması için çevik koçlukla desteklenmesi gerekmektedir.

Altını çizerek tekrar söylüyoruz.

”Yüksek Performanslı Takım” kendi kendine olan bir şey değildir. Liderler olarak takıma koçluk yapmanız ya da profesyonel bir çevik koçla çalışmanız kısa sürede motivasyonu ve performansı arttıracak sihirli bir dokunuştur.

Ayrıca birçok organizasyon ölçeklendirilmiş çevik yaklaşımlar kullanırken sadece tek takımla değil, “değer” yaratabilmek için birden fazla takımın beraber efektif çalışmasına bağlıdır. Bunun içinde hem takım seviyesinde, hem de takımlar arasındaki beklemeleri, bağımlılıkları yönetmek ve etkileşimi arttırmak için; organizasyonlarda gerekli iletişim – geribildirim ve işbirliği sistemlerin kurulması ve çalıştırılması gerekir. Bütün bu sistemi kurduktan sonra bile hemen her şeyin mükemmel derecede iyi olacağını beklemek çok gerçekçi değildir. Hala takımların bu çalışma kültürünü içselleştirebilmeleri için koçluk almaları gerekir. Çevik çalışmada organizasyonun odaklanması gereken: insanlar ve etkileşimler, takımlar ve bağımlılıklar, İş akışının yalın bir şekilde hizalanmasıdır.  Tüm bu kompleksite, holistik bir bakış açısına sahip  takım koçlarının çevik yolculuğunuza eşlik etmesinin önemi artıyor.

Sizde takımın içinde ve takımlar arasındaki sinerjiyi yükseltmek istiyorsanız, kurumunuza özel programları görüşmek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.