Takım Agility Assessment

Kategoriler:

Hali hazırda takımlar çeviklik pratiklerini ve belirli yöntemleri kullanıyor olabilir. Sıklıkla gördüğümüz sorun Agile hakkındaki bilginin genellikle ekipler ve roller arasında uyumlu olmaması ve bu da iletişim ve işbirliği ile ilgili işlev bozukluklarına ve engellere yol açıyor.

agile42, her takıma doğru eğitim veya koçluk sağlamak ve desteklemek için her ekibin gerçek durumunu anlamamızı sağlayan bir Takım Değerlendirmesi geliştirdi. Bu değerlendirme, takım (lar) ın ve organizasyonun ana işlev bozukluklarını anlamasına ve bunların üstesinden gelmek için eylemlere karar vermesine yardımcı olacaktır. Bu, her ekip ile yaklaşık 3 ayda bir düzenli olarak yapılır.

Takım Değerlendirmeleri ekiplerin çevik prensipleri ne kadar uyguladıklarını ve neler yapabileceklerine dair onlara pencere açarken aynı zamanda etkili ve güçlü bir takım olabilmek için dinamikleri de ölçümlememizi sağlar. Aynı bazı alarak yapılacak bu çalışmalar düzenli olarak tekrarlandığında ayrıca takımların ne kadar ilerledikleri konusunda da bir gösterge olacaktır.

Takım çeviklik değerlendirmesi, online anonim yapılacak bir çalışma ve takımla bir araya gelinerek yapılacak yarım günlük bir workshoptan oluşacaktır.

Takım değerlendirmeleri çıktıları her bir takımla yapılacak olan koçluk çalışmasını özelleştirirken aynı zamanda organizasyonun gelişmesi gereken alanlar ve korunması gereken güçlü yönler için resim tutacaktır. Organizasyonun mevcut ve başlangıç durumunu tespit etmeye yönelik bir çalışmadır.

Assesmentlar aynı zamanda takımların iş akışı, takım yapıları gibi konulara dolayısıyla ekibin uygun Agile yöntemine yönlendirilmesi konusunda ışık tutacaktır.