İleri Seviye Scrum Master Geliştirme Programı

Kategoriler:

İleri Seviye Scrum Master Geliştirme Programı

Bu program hali hazırda kurumlarında  SM rolü almış kişilerin çeşitli yetkinliklerle donatılarak etkin bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için tasarlanmıştır. Çoğunuzun deneyimlediği gibi sadece Scrum Kılavuzunda belirtilen sorumlulukları yerine getirerek iyi bir SM olunmuyor. Gerçekten işini iyi yapabilmek için, belirli yetkinliklerin ve bakış açısının geliştirilmesi gerekiyor.

Scrum Master aynı zamanda iyi bir fasilitatör, mentor, koç ve koordinasyonu sağlayan kişi.  Ve dahi gerekli olduğu durumlarda çevik yaklaşımı  ve modelleri öğreten kişi. Takımını ihtiyacı olan her konuda desteklemesi gerekiyor. Baktığınızda çok geniş bir görev tanımı var ve layıkı ile bu görevi yerine getirebilmesi içinde çok donanımlı olması gerekiyor. Sadece scrum bilmek de yetmiyor. Kurum tarafından verilmiş bir otoritesi olmadan, yetkinin ötesinde liderlik etmesi gerekiyor. Buna hizmetkar liderlik diyoruz: önceliği teşvik etmek, destek olmak, takımın önündeki engelleri kaldırarak takımın tam potansiyelini ve yeteneklerini ortaya çıkarmak. Bu ciddi bir sorumluluk.  Bunu yapabilmek için takımın önündeki engelleri kaldırabilecek kadar güçlü, inisiyatif alabilen. Diğerlerini desteklemek için çok hevesli, diğerlerinin gönüllü desteğini alabilecek, ikna edebilecek, çeşitli taktikler uygulayabilecek kadar iyi iletişimci, etrafında saygı duyulan, sevilen ve güvenilir biri olması, enerjisi ve pozitif yaklaşımları ile ilham vermesi, motive etmesi, daha iyi bir çalışma kültürü yaratma konusunda inançlı ve değişim katalizörü olabilecek kadar cesur olması gerekiyor.

Tüm bunları becerebilmek iyi bir eğitim ve pratiklerle, koçlukla desteklendiğinde yapılabilecek çok değerli bir görev. Biraz uzun soluklu bir süreç, bugünden yarına herşeyi birden değiştiremeyeceğini görerek ama amacına adım adım yaklaşabileceğin bir program öneriyoruz:

Programın içeriği

 • Çevik Bakış Açısı

 • Çevik Manifesto

 • Scrum Çerçevesi

 • Scrum Master’ın rolü

 • Scrum masterın geliştirmesi gereken yetkinlikler

 • Dinleme

 • Soru sorma-köprü sorular

 • Gözlem Yapma

 • Duygusal alanı okuma

 • Fasilitasyon nedir?

 • Scrum etkinliklerinin fasilitasyonu

 • Retrospektif’’lerin hazırlanması yönetilmesi

 • Amaç belirleme ve karar alma yöntemleri

 • Scrum Master’ın takımın gelişimi için onları nasıl güçlendirir “empowerment”

 • Hangi rolleri üstlenir, farklı SM duruşları

 • Takımların seçilmesi Yetkinlik haritası yapılması

 • Takımların Başlatılması

 • Takım Anlaşmalarının yapılması

 • Product owner ve geliştiricilerle  product backlog hazırlanması önceliklendirme teknikleri

 • Çevik Tahminleme ve Planlama

 • İşlerin Etkili bir şekilde parçalanma esasları

 • DoR ve DoD tanımları

 • Takımların kullanabileceği metrikler

 • Takım gelişiminin takibi

 • İşbirliği ve iletişimi arttırma

 • Duygusal zeka ve bilişsel Önyargılar

 • Çatışma Yönetimi

 • Etkili geribildirim

 • Takım Performans Modelleri ve Sinerji

 • Takım Motivasyonu

 • Çevik assessment’lar

 • Yapılandırılmış takım koçluğu ve koçluk kartlarının kullanılması

Organizasyonel Seviyede:

 • Dönüşüm yönetimi

 • Vizyon ve yol haritalarının hazırlanması

 • Organizasyonel kültürün analizi ve yönelimin belirlenmesi

 • Kültürü nasıl hareket ettirebilirsin?

 • Liderlik arketipleri

 • Kendini kendini organize etme ve karar alabilmek için takımların güçlendirilmesi karar alma mekanizmalarının dönüştürülmesi

 • Tüm organizasyona çevik değerlerin aşılanması

 • Başarılı deneyimlerin çoklanması

 • Öğrenen Organizasyonun hayata geçirilmesi

 • Kanban

 • Flight level

Bu eğitim haftada 2 yarım gün 09:00 -12:30 arasında yapılacak olup, 10 hafta devam edecektir.  Katılımcılara ödev ve çeşitli gerçek hayattan pratikler yaptırılarak desteklenecektir. Katılımcılar eğitime katılmadan önce Çevik temeller, ve scrum temelleri online eğitimlerimize katılarak program öncesinde bilgilerini tazeleme fırsatı edineceklerdir. Bu program sonrasında ICP International Fasilitasyon ve Koçluk sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır.