agile Koçluk %40 yapmak, %60 olmakla ilgilidir.

By

Agile koç olarak çalışan herkes aslında farklı bir profesyonel alandan geliyor, kimi IT ci kimi proje yöneticisi, kimi pazarlama müdürü. Böyle olunca hepimizin yeni yetkinlikler kazanması gerekiyor. Bir organizasyonda bu role soyunduğunda; hem çalışma şekillerini hem de organizasyon kültürünün değişimini, çevik bir bakış açısı kazanmasını sağlamaya çalışıyor. Bunun için çevik bakış açısını içselleştirmek gerekiyor. Çeviklik değerler, prensipler ve bir dizi pratikten oluşur. Agile koçluk yapılmaz adeta agile olunur. Agile koçluk yapmak demek aslında: fasilitatör, hoca, danışman, koç, çatışma çözücü, arabulucu, işbirliği şefi, takım koçu, çeviklik uzmanı gibi pekçok görevi sırtlanmak demek. Dolayısıyla çevik mentaliteyi ve çevik uygulamaları çok iyi hazmetmiş olmak, takımın gelişimi için sürekli farklı bakış açıları geliştirerek, retrospektif gibi çeşitli aktivitelerle takımın farkındalığını ve gelişimini desteklemek gerekir. 

Çevik koçluk takıma getirdiğiniz herhangi bir teknik veya fikirden çok, kim olduğunuz ve hangi davranışları modellediğinizle ilgilidir. Agile koçluğun %40 yapmak, %60’I olmak ile ilgilidir. Kim olduğunuzdan, nasıl davrandığınızdan çevik değerleri her hareketinizde nasıl yansıttığınızdan kaynaklanan güçlü sessiz etki küçümsenmemeli. Varlığımız aracılığı ile çevik tekniklerin tamamını mükemmel bir şekilde uygulamaktan çok, insanlara, takımlara, organizasyonlara uzun süreli, bir etki empoze ediyorsunuz. Hizmetkar agile koçu olarak gelişebilmek için kendimize karşı da dürüst olmalı ve tarzımızı değiştirmek için çaba sarf etmeliyiz. Kendimiz hakkında yüksek farkındalığımız olmalı ve kendimize hakim olmalıyız.

Öz farkındalıktan başlayalım, belirli durumlarda nasıl tepki verdiğimizi bilmek ve içindeki düğmeleri neyin tetiklediğini anlamak, bunlar kendimizi tanımanın ve kime dönüştüğümüzün önemli ipuçlarıdır. Bu öz farkındalık sahip olduğunuz bilgi ve yeteneklerinizle birleştiğinde çevik bir koç olursunuz.  Kendinizi geliştirmek ve full potansiyelinize ulaşmaya doğru yeni bir adım atabilirsiniz.

Kendinize şöyle sorular sorarak başlayabilirsiniz:

  • Çatışmaya nasıl tepki veriyorum?
  • Günlük konuşmalarda dilim ne kadar temiz?
  • Gerilim yaratabilecek kelimeler kullanıyor muyum?
  • Suçlayıcı bir dil kullanıyor muyum?
  • Hizmetkar liderlik konusunda ne aşamadayım?
  • Duygusal zeka konusunda rahat mıyım?

Çevik koç haline dönüşebilmek çevikliğin temelinde anlatılan gibi empiric, iterative ve incremental bir süreçtir, üzerinde sürekli çalışmak gerekir.