Psikolojik güçlendirme nedir ve nasıl sağlanır?

By

Çalışmalar gösteriyor ki, psikolojik olarak güçlendirilmiş çalışanlar, yaratıcılıklarını daha fazla ortaya koyuyor. Bu süreçte, çalışanların kendilerini enerjik ve öğrenmeye açık hissetmeleri büyük önem taşıyor. 🌱

Ancak dikkat! Rekabetçi bir iş iklimi, bu süreci hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilir. Yaratıcılığı teşvik etmek isteyen liderler, bu iklimin yarattığı etkileri göz önünde bulundurmalı. 🔍

Peki burada bahsi geçen temel konuları nasıl tanımlıyoruz?

  1. Psikolojik Güçlendirme: Çalışanların kendi işlerinde karar alma, özgürlük hissi ve etkili olma inancı
  2. Canlılık Hissi: Çalışanların işlerinde enerjik ve dinamik hissetmeleri, yaratıcı düşünce ve inovasyon için gerekli zihinsel esnekliğe sahip olmaları hali
  3. Rekabetçi İş Ortamı: Rekabetçi bir atmosferin, bazı çalışanlar için teşvik edici bir faktör olduğu ancak aşırı rekabetin stres ve baskı yaratarak yaratıcılığı olumsuz etkileyebilme durumu
  4. Yönetici Rolü: Liderlerin, çalışanların psikolojik güçlendirilmesini destekleyici tutumları ve yaratıcı fikirleri teşvik edici yaklaşımları

Sizce iş yerinizde psikolojik güçlendirme stratejilerinizi nasıl şekillendiriyorsunuz? İşte bu konuda düşünmeniz için bazı kilit noktalar! 💼✨

Psikolojik için güçlendirilmiş hissetmeleri için bunun için önce güçlendirme yapmanız ve bunun için alan açmanız gerekir. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Aşağıdaki yaklaşımı deneyebilirsiniz.

Güçlendirme için bir hareket alanı(konteyner), özerklik için temel sağlayan ve devam eden bir müzakereye izin veren minimal bir yapıdır. Amaç, bir kişi veya grupla açık bir Niyet paylaşmak ve zaman içinde, deneysel bir sürece dayalı olarak, bu alan içinde faaliyet gösteren kişilerin mümkün olduğunca özerk olabilmeleri için uygulamaya konması gereken yönetimsel kısıtlamaların neler olduğunu öğrenmektir.

1. Niyetin tanımlanması ve paylaşılması Niyetin, hareket alanı amaçlarına ilişkin ortak bir anlayış oluşturmamızı sağlayacak kısa ve ilgi çekici bir cümleyle yazılması gerekir. Konteynerin kendisi bir alanı ve belki de zamanı tanımlayacak ve bu alan içerisinde bir kuruluş içerisindeki bir rolün net bir icra gücü olacaktır. Rolün amacının yanı sıra konteynerin niyetinin de açık olması gerekir, ancak önemli olan niyetin belirli bir hedeften ziyade bir yön olmasıdır, bu da onu değişen bağlamlarda daha uyarlanabilir kılar. Bu durumda niyet, hem yetkiyi devreden hem de alan tarafça kabul edilmelidir.

2. Yönlendirici  temel kısıtlamaları belirleyin

Güçlendirme için olan bir konteyner ,belirli görevlerden ziyade kısıtlamalara odaklanır, esneklik ve sahiplenme duygusu sağlar ve eylem özerkliğini ve esneklik potansiyelini artırır. “İçeri ve Dışarı Çerçevesi” tekniği kısıtlamaların müzakere edilmesine yardımcı olabilir.

 

“İçerde ve Dışarda Çerçevesi” tekniği

Çerçevenin içindeki ve dışındaki alanın kabaca eşit olmasını sağlayarak bir çerçeve çizin ve boşlukları “İçerde” ve “Dışarda” olarak işaretleyin. İçerdeyi yetkilendirilmiş olunan unsurlar, dışardayı yetki dışı kalanlar olarakta düzenleyebilirsiniz.

– İlgili taraflardan Post-Its kullanarak belirli bir yetkiyi/yetkiyi üstlenirken kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacak koşulları yazmalarını isteyin

– Taraflardan koşulları çerçevenin çizgisine yerleştirerek sunmalarını isteyin. Diğer taraf ya çerçevenin içine taşıyarak koşulu kabul edebilir ya da bir uzlaşma önermesi gerekir. Karşı taraf da uzlaşmayı kabul ederek “İçerde” alanına taşıyabilir ya da reddederek “Dışarda” alanına yerleştirebilir.

– Süreç her iki tarafça önerilen tüm kısıtlamalar için tamamlandığında, “İÇERDE” alanı tekrar kontrol edilir ve onaylanır.

– Bir sonraki soru, mevcut “İÇERDE” alanının başlamak için yeterli olup olmadığı ya da “Dışarda” taleplerinden bazılarının acil çözüm gerektirip gerektirmediğidir. Bu aşamada, düzenli gözden geçirmelerin sürecin bir parçası olduğunu, dolayısıyla gelecekte uyarlama fırsatları olacağını unutmayın

.- Eğer “DIŞARDA” maddelerden bazılarının ele alınması gerekiyorsa, tarafların her ikisi de söz konusu kısıtlamanın olması ya da olmamasından kaynaklanabileceğini düşündükleri sonuçları yazmalı ve bunları birbirlerine açıklamalıdır.

– Bu tartışma sonucunda taraflar bir uzlaşmaya varmayı başarırsa, bu uzlaşma “İçerde” çerçevesine girerken, çözülen kısıtlama “DIŞARDA” çerçevesinden çıkarılır.

– Uzlaşmaya varılamazsa, taraflar bunun yerine belirledikleri potansiyel sonuçları ele alır ve bu sonuçların ortaya çıkması durumunda önerilen davranışlar olarak etkinleştirici kısıtlamalar ekleyebilirler.

3. Uygulamaya geçin

Taraflar artık yeni yetkilendirmeyi denemeye başlayabilir. Bu aşamada, konteynerin içeriğinin gözden geçirilmesi ve deneyimlere göre güncellenmesi için düzenli bir tempo üzerinde anlaşmak önemlidir.

Bu yaklaşım size nasıl geldi? Denemeye hazır mısınız yada sizin de farklı önerileriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz.