Çevik Liderliğin Temelleri

By

Agile42 Türkiye olarak Türkce online eğitimlerimizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Bugün açtığımız “Çevik Liderliğin Temelleri” eğitimi  sizlerin çevik liderlerin bakış açısını anlamanıza, birlikte çalıştığınız insanların verimli ve etkin bir şekilde çalışmasını, en değerli ürünlerini tam zamanında paydaşlarının veya müşterilerinin hizmetine sunması, hep birlikte eğlenerek iş üretirken işini sahiplenme duygusu geliştirmesini sağlayacak ipuçları ve önerilerle doludur.

Çevik liderler;  takımlarının gelişebilmesi ve kendi kararlarını otonom bir şekilde verebilmeleri için, onlara alan açarlar. Yenilikçi uygulamalar için motive ederler. Kurum Kültürünü çevikleştirmek için devamlı  koçluk yaparlar, desteklerler ve mükemmel kolaylaştırıcıdırlar. Hizmetkar Liderler olarak çalışanların önlerindeki engelleri kaldırırlar, insanlarin öğrenmesi ve gelişimi için uygun bir ortam hazırlarlar.

Öte yandan liderlik kurum içinde birkaç kişinin sahip olması gereken bir yetenek veya statü değildir. Çeviklikde her seviyeden liderlik yapmak, klasik yaklaşımdan farklı olarak herkesin geliştirmesi gereken bir yetenektir. Bu bağlamda çalışan herkesin bu yeteneklerini geliştirerek duruma göre liderlik yapabilmesini sağlayacak temel çevik liderlik prensiplerini öğrenmesi ve karmaşık projelerde takım içerisinde uygulayabilmesi ile ilgilidir.

Bu eğitim size çevik liderlikle ilgili temel konuları öğrenerek liderlik yetkinliğinizi geliştirebilmeniz için sağlam bir temel oluşturacaktır.

 

https://www.agile42.com/tr/product/cevik-liderligin-temelleri/