Nasıl iyi Ürün Sahibi olurum?

By

Ürün Sahipleri (Product Owner), rekabetçi ürünlerin pazara mümkün olan en kısa sürede sunulmasında önemli bir rol oynayarak müşteriler, paydaşlar ve geliştirme ekibi arasındaki boşluğu doldurur. Müşterileri memnun eden iyi bir ürün, başarılı bir işletmenin temelidir; bu nedenle, iyi ürünler geliştirmekten sorumlu kişilerin yüksek talep görmesi şaşırtıcı değildir. Bu makale size nasıl Ürün Sahibi olunacağına ilişkin genel bir bakış sunacak; becerileri, özellikleri, sertifikaları ve bu yolculukta atılacak adımları listeleyecektir.

 

Ürün Sahipliği nedir?

Ürün Sahibinin sorumlulukları geniştir ve kuruluşlar arasında farklılık gösterebilir.

Scrum kılavuzuna göre , “Ürün Sahibi, Scrum Takımının çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürünün değerini en üst düzeye çıkarmakla sorumludur. Bunun nasıl yapılacağı organizasyonlara, Scrum Takımlarına ve bireylere göre büyük ölçüde değişebilir.

Başka bir deyişle, Ürün Sahibi olmak genel olarak ürünün değerini en üst düzeye çıkarmaktan sorumlu olmak olarak özetlenebilir. Ürün Sahibinin ne olduğunu daha iyi anlamak için Ürün Sahibinin sorumluluklarından başlamalıyız.

Ürün Sahibi Sorumlulukları

Ürün Sahipleri, bir ürünün değerini en üst düzeye çıkarmak için neyin üretilmesi gerektiğine karar vermek üzere müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışır. Sürekli olarak şu soruyu sormalılar: “Bundan sonra en fazla değeri nasıl sunabiliriz?”

Bu nedenle Ürün Sahibinin müşteri değeri yaratmaya katkıda bulunan geniş bir sorumluluk yelpazesi vardır. Bunlar şunları içerir:

  • Ürün Hedefini geliştirmek ve açıkça iletmek;
  • Ürün İş Listesi öğelerinin oluşturulması ve açıkça iletilmesi;
  • Ürün İş Listesi öğelerini sipariş etmek; Ve
  • Ürün İş Listesinin şeffaf, görünür ve anlaşılır olmasını sağlamak.

“Sorumlu”, Ürün Sahibinin bu faaliyetlerin tümünü kendisinin gerçekleştirmesi gerekmediği anlamına gelir. Ayrıca sonuçtan sorumlu olmaya devam ederek sorumluluğu kısmen veya tamamen başkalarına devredebilirler.

Ürün Sahibi, onların ihtiyaçlarını derinlemesine anlamak için müşteriler ve diğer paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışır. Bir Ürün Sahibi, onların ihtiyaçlarına göre, müşterilere değeri yansıtan ilgili Ürün İş Listesi Öğelerini (PBI) formüle eder. Ürün Sahibi, Ürün İş Listesinin sıralıi ve Scrum Takımı ve paydaşlara görünür olmasını sağlar.

Tüm bu sorumlulukları yerine getirmek için Ürün Sahibinin ürünün tam mülkiyetine sahip olması gerekir. Bu, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken tüm kararları içerir. Bu nedenle Scrum Kılavuzu’nun belirttiği gibi “Ürün Sahibi bir komite değil, tek bir kişidir”. Tek bir kişi, Ürün Vizyonu ve Ürün Hedefi ile uyumlu, tutarlı bir Ürün Stratejisi sağlayabilir. Ayrıca karar verme süreci daha hızlıdır.

Ürün Sahiplerinin başarılı olabilmesi için şirketteki herkesin aldıkları kararlara saygı duyması gerekir. Ürün İş Listesinin içeriği ve sırası ile Sprint değerlendirmede  gözlemlenebilir Ürün Parçası bu kararların nasıl alındığını gösterir.

Ürün Sahipliği Temelleri

Bu kurs, ürün sahipliğinin ne olduğunu ve ürün yönetimine yönelik çevik bir yaklaşımın ana bileşenlerinin neler olduğunu anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Etkili bir Ürün Sahibi olmak için temel araç ve uygulamaları öğrenecek ve vizyon ve stratejiden kullanıcı ihtiyaçlarını anlamaya, paydaşlarla işbirliği yapmaya ve acil bir durumu yönetmeye kadar geniş bir yelpazede becerilerinizi geliştireceksiniz.

Ürün Sahibi ve Ürün Yöneticisi(Product Owner ve Product Manager)

Ürün Yöneticisi ile Ürün Sahibi arasındaki farkları vurgulamak için önce terimlerin kökenlerine bakalım.

Scrum+dan önce piyasa araştırması, planlama ve ihtiyaç yönetimi ile ilgili görevler genellikle Ürün Yöneticisi tarafından yerine getiriliyordu. Ürünü teslim etmek için, bir Proje Yöneticisi, projenin kapsamı, planlanan zaman çerçevesi ve maliyeti dahilinde, tamamlanana kadar önceden belirlenmiş geliştirme ve teslimatla ilgilenecektir.

Bunun aksine, Ürün Sahibi rolü çok daha yenidir ve 1990’ların ortalarında Scrum Çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Çevik bir ortamda ürünle ilgili roller, bir geliştirme ekibiyle birlikte çalışacak ve Ürün Sahibi rolüyle ilişkili olarak kullanıcıların ve iç paydaşların ihtiyaçlarına odaklanacak şekilde tasarlanmıştır.

İki terime sahip olmanın bir başka nedeni de kuruluşların Scrum’ı benimseme biçiminden kaynaklanmaktadır. Scrum’ı benimseyen birçok kuruluş, ürün geliştirme ve ticari yazılım geliştirme alanları  dışında faaliyet gösterir ve bu nedenle bir ürün yönetim grubuna sahip değildir. Halihazırda Scrum Ürün Sahibi sorumluluklarına yakın olan iş birimlerindeki kişilere Ürün Sahibi rolü sunmak ve onlara uygun eğitim ve koçluk sağlamak, kuruluşun bir ürün yönetim grubu kurmadan Scrum’ı kullanmaya başlamasına olanak tanır.

Ayrıca “Ürün Sahibi” terimi, üründen sorumlu kişiye saygı duyulması ve yetkilendirilmesi ihtiyacını vurgulamaktadır. Özellikle ekip üyelerinin ve paydaşların sürekli olarak ürün seçimleri üzerinde çalıştığı ve iyi işbirliğinin önemli olduğu çevik bir ortamda.

Özetle, bir Ürün Sahibini düşünmenin basitleştirilmiş bir yolu, Çevik Değerleri, İlkeleri ve Uygulamaları kullanan ve bir ürünün sağladığı değerden sorumlu olan bir kişi olan Çevik Ürün Yöneticisi olarak düşünmektir.

Ürün Sahibi ve Proje Yöneticisi

Ürün Sahibi rolünü ve Proje Yöneticisi rolünü birbirinden ayırmak için ürün ile proje arasındaki farklara odaklanmamız gerekir:

  • Projelerin belirli bir başlangıç ​​ve bitiş tarihi vardır. Proje yöneticileri kapsam, maliyet kısıtlamaları dahilinde kalmaya ve son teslim tarihine ulaşmaya odaklanır.
  • Ürünlerin bir yaşam döngüsü vardır ve projenin sonunda sona ermez. Ürünler sürekli olarak gelişir ve memnun edilmesi gereken birden fazla müşteri olabilir. Ürünün kullanım ömrü boyunca yönetilmesi gereken çok daha geniş bir görev ve risk kümesi vardır.

Ürün Sahipliğinin temelde farklı bir dizi faaliyet içermesinin nedeni budur. Proje yönetimi önemli olsa da başarılı Ürün Sahipliğinin bir yönü olabilir.

Ürün Sahibi Olmak Stresli Bir İş mi?

Ürün Sahibi olmak zorlu bir iş olabilir ama aynı zamanda son derece ödüllendiricidir. Ürün Sahipleri, bir ürünün gelişimini, başlangıcından itibaren stratejik bir vizyonla, teslimatını yönetme ve sonuçlarını izlemeye kadar şekillendirebilir ve yönlendirebilir. Ve büyük güç, büyük sorumluluğu da beraberinde getirir.

Müşteri odaklı ürün geliştirme süreci amaca yönelik olduğundan, çok fazla motivasyon ve motivasyon yaratarak ekibinize ve kendinize yüksek düzeyde memnuniyet sağlayabilir.

Bu motivasyon faktörünün yanı sıra Ürün Sahibi olmanın bazı tuzakları da olabilir. Aşağıdaki faktörlere bağlı olarak Ürün Sahibi olarak stres düzeyi değişebilir:

  • Sorumluluklar: Ürün Sahiplerinin sorumlulukları, örneğin ürün iş listesi(Product Backlog) önceliklendirmek, Scrum Takımı ile iletişim kurmak ve Ürün Hedefi ve Sprint Hedefleri belirlemek gibi temel görevleri kapsayan geniş bir beceri yelpazesi gerektirir ve bu sorumluluklar, sürekli dikkat ve karar almayı gerektirir.
  • Paydaş İletişimi: Müşteriler, yönetim ve geliştirme ekibi gibi çeşitli paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dengelemek için bir Ürün Sahibinin çok iyi iletişim ve müzakere becerileri göstermesi gerekir.
  • Belirsizlik: Ürün Sahipleri, yeni bir ürün geliştirirken belirsiz bir ortamda eksik bilgilere dayanarak kararlar vermek zorundadır. Ayrıca çoğu zaman müşterinin talebindeki belirsizlikle de uğraşmaları gerekir.
  • Değişimi Yönetmek: Hızla değişen bir ortam, hızlı karar vermenin yanı sıra esneklik ve adaptasyon da gerektirir. Hızlı değişimler ve geleceğe dair belirsizlik, Ürün Sahiplerinin geleceğe hazırlanmaya ve plan yapmaya çalışırken kendilerini stresli hissetmelerine neden olabiliyor.

Ancak bireyin stres düzeyi çalışma ortamından oldukça etkilenmektedir. Takım dinamikleri , bireysel dayanıklılık, etkili zaman yönetimi, yetki devri yapabilme ve iyi iletişim becerileri gibi beceriler, Ürün Sahibi olarak hayatı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir ve en önemli şeye, yani müşterinin ihtiyaçlarına ve harika bir ürüne odaklanmalarına olanak tanır.

Ürün Sahibi nasıl olunur?

Harika bir Ürün Sahibi olmak için ilgili becerilerin, deneyimin ve sürekli öğrenmeye odaklı bir zihniyetin birleşimine ihtiyacınız vardır. Ürün yönetimi uzmanı Roman Pichler şunu vurguluyor: “Ürün Sahibinin rolü hem yumuşak hem de teknik becerileri içerir; ürün stratejisini tanımlamasını, uygulanabilir bir ürün yol haritası oluşturmasını ve iletişim, paydaş yönetimi ve ürün iş listesi yönetimi yanı sıra ürün sıralandırmak için karar vermek gibi.”

Prodyct Owner Mastery kitabında Geoff Watts şöyle diyor: “Çevik ürün yönetimi, diğer şeylerin yanı sıra zaman, deneyim, içgüdü, özgüven, alçakgönüllülük, bağımsızlık ve işbirliği becerileri gerektirir.é

Product Owner yani Ürün sahibinin sorumlulukları ve diğer rollerden farklılıklarını özetlediğimize göre eğer kurumunuzda bu alanda ilerlemeye karar verdiyseniz sizi harika bir Product Owner yapabilecek Product Owner eğitim programımıza bekleriz.

Sevgili Ninja Granzow kalemine sağlık…