İnsan ve Kültür Profesyonelleri için Agile Eğitimi 10-11 Haziran

13.500,00 + KDV (16.200,00)

 

İnsan ve Kültür Profesyonelleri Eğitimi

Eğitim tarihleri 10-11 Haziran tarihlerinde 9:00-15:30 saatleri  arasındadır.

Agile bir düşünce , kültürel dönüşüm sürecidir. Bir organizasyonda ister küçük ölçekte ister büyük ölçekte Agile çalışmalar başladığında ilk etapta bilgi sahibi olması gereken ve organizasyona bu anlamda örnek olarak bu çalışmaları destekleyen ekipler İnsan ve Kültür profesyonelleri ekipleri olmaktadır. Bu alanda çalışan kişilerin Agile farkındalık eğitimi almaları çok yaygın ve tavsiye edilen bir pratiktir. İK çalışanları değişim ajanları olarak kültür, değerler ve ihtiyaç varsa organizasyonun doğru şekilde yeniden yapılandırılmasına yön vereceklerdir.

agile42 danışmanları olarak uzun zamandan beri farklı sektörlerde müşterilerimiz ve onların İnsan Kaynakları ekipleriyle çalıştığımız için deneyimlerimizi ve teoriyi paylaşmak için İnsan Kaynakları ekipleri için özelleştirilmiş 2 günlük Agile farkındalık eğitimini geliştirdik.

Eğitimden neler bekleyebilirsiniz?

 • İK için uygulanabilecek Çevik metodolojileri ve kavramları anlama,
 • Geleneksel İK’dan Çevik İK’ya Paradigma Değişiminini sağlama,
 • Çevik İnsan Kaynakları ve bileşenlerinin neler olduğunu öğrenmek
 • Çevik dönüşümlerde İk’nın rolü ve çevik organizasyon tasarım ilkeleri

Eğitim içeriğinde günümüz dünyasında firmaların çevikliğe neden ihtiyaç duydukları, nasıl bu yaklaşımdan faydalanabilecekleri ve çevikliğin temel yapı taşları anlatırken, çeviklik altındaki Scrum çerçevesi  ve Kanban da işlenecektir. Ayrıca Çevikliğin uygulandığı sektörler ve bazı çeviklik vakaları da paylaşılacaktır. Ek olarak eğitim öncesinde Agile42 E-learning eğitimlerinden; Çevikliğin Temelleri, Scrum Temelleri, Kanban Temelleri katılımcılara açılacaktır.

Eğitim Modülleri;

 • Çeviklik nedir, neden çeviklik önemlidir? Şirketler çevik yaklaşımlardan nasıl faydalanıyor?
 • Çeviklik bakış açısının temelinden hangi düşünce sistemleri var?
 • Çevik İK nedir, Çevik İK Manifestosu nedir?
 • İK ekiplerinin çevik dönüşümlerdeki rolleri
 • En yaygın kullanılan Çevik yöntemler, Scruma ve Kanban’a kısa giriş
 • Çevik dönüşümlerde yaklaşımlar, organizasyonel tasarım ilkeleri
 • OKR, performans yönetimi, işe alım süreçlerindeki değişiklikler
 • Çevik organizasyonlarda yetenek gelişimi 
 • Çevik Kültür
 • Çevik organizasyonda profiller ve gereksinimleri ve gelişimlerine nasıl destek olunabileceği,
 • İK ekipleri Çevik yöntemleri nasıl kullanılır? örnek paylaşımları
 • Sorular ve Kapanış

Eğitime katılanlara agile42 Çevik İnsan ve Kültür sertifikası verilecektir.