Organizational Scan

OrgScan on selaimessa toimiva kysely- ja analyysityökalu, joka on lisensoitavissa kertaluontoista pulssia varten tai jatkuvana tilauksena. Pulssi on tehokas tapa kokeilla työkalun soveltuvuutta. Jatkuva tilaus taas mahdollistaa jatkuvan seurannan ja suunnatun organisaatiokehityksen.

Ota nykytilasta selvää

Faktojen perusteella on helppo suunnitella interventioita ja kokeilla uusia toimintamalleja. Organizational Scan™ (OrgScan) antaa luotettavan ja ajankohtaisen kuvan organisaation kulttuurista, johtamistyylistä, päätöksentekokyvystä sekä yrityksen arvoista.

It was important to us - especially with regard to our corporate culture - to have a data-based classification that consists of the unfiltered view of our employees. Over 400 stories were submitted, which were analyzed in different dimensions. Advantages of the procedure: a high level of acceptance, facts instead of gut instinct, the possibility of developing our corporate culture in a targeted manner, and also measuring this. Our conclusion: clear recommendation for the use of the OrgScan.

Christina Kiehl, CFO congstar (Deutsche Telekom group)

(After using OrgScan for 6 months) We are more aligned now [...] Departments that you would consider those that are more structured, that you might call the backbone are now valued equally compared to those that are more extroverts outside, being in sales, being at creative work and they value each other now on the same level. And that is a huge achievement. 

Tobias Schiwek, CEO Divimove

Nykytilanteen ymmärtäminen - OrgScan peruspaketti

Strategisesta yritysostosta kahvikoneen valintaan — yrityksen kulttuuri peilautuu yhtä lailla kaikissa päätöksissä. OrgScanilla keräät anonyymisti tietoa ja metadataa päätöksistä yrityksen kaikilla tasoilla, ja seuraat tuloksia reaaliajassa.

OrgScan on organisaatiokulttuurin katselmointityökalu joka perustuu Cognitive Edgen patentoiman SenseMaker® keräysmenetelmään ja mm. Kim Cameronin ja Robert Quinnin tieteellisesti todennettuun organisaatiokulttuurimalliin.

 • OrgScan kerää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista dataa, mikä mahdollistaa statistisen analyysin ja antaa sille kontekstin.
 • OrgScanissa jokainen datapiste liittyy johonkin vastaajan valitsemaan tapahtumaan. Kun konteksti on spesifinen, vastaus on myös tarkempi.
 • OrgScanissa käytämme SenseMaker® -teknologiaa balansoimaan useampaa samanarvoista vastausvaihtoehtoa saumattomasti. Näin ollen vastaaja ei ohjaudu mihinkään suuntaan.
 • OrgScanin avulla pystymme havaitsemaan uusia ideoita ja menetelmiä. Keskiarvo ja trendi ovat toki tärkeitä, mutta muutokset näkyvät ensin statistisina poikkeuksina.

+ OrgScan lisäpaketit

Multiplier Workshop

Puolen päivän ja 5–20 osallistujan työpajassa näytämme teille miten OrgScan toimii käytänössä ja miten vastauksia kerätään mahdollisimman tehokkaasti. Työpajan jälkeen osallistujat pystyvät viemään uudet tietotaidot kaikkialle organisaatioon ja varmistamaan että keräily sujuu hyvin. (Sana "multiplier" tulee siitä että tulokset voidaan tällä tavalla moninkertaistaa.)

Samalla pystytte kalibroimaan lomakkeen yrityksen struktuurin ja käytössä olevien roolien mukaan. Tämä on tärkeää, koska eri organisaatioissa käytetään hieman eri terminologiaa. Yhdessä yrityksessä "konsultti" voi esimerkiksi olla kallis lyhytaikainen resurssi, toisessa perustehtäviä suorittava alihankkija, ja kolmannessa vakituinen työkaveri ja yhdenvertainen tiiminjäsen.

Huom: Työpaja voidaan yhtälailla suorittaa toimistolla lähityönä, tai verkossa videoneuvottelutyökalun avulla.

Analyysi ja presentaatio

agile42 edustaa jatkuvaa ja kestävää muutosta, joka perustuu ensiluokkaiseen ja ammattimaiseen konsultointiin ja valmennukseen. Tämä OrgScan-lisäpaketti sisältää kahden päivän edestä konsultointia, jossa autamme ymmärtämään OrgScan-kyselyn tuloksia ja kääntämään ne tekoihin. agile42:n kokeneet johdon konsultit rakentavat analyysin ja haastattelujen perusteella presentaation jonka he esittävät yrityksen johdolle, henkilöstöosastolle ja/tai muille sponsorille. He vastaavat sponsoreiden kysymyksiin ja antavat suosituksia jatkotoimenpideille.

OrgScan Package Prices

OrgScan Starter

Helpoin tapa päästä alkuun ja saada tuloksia aikaan OrgScanin avulla


€2042

OrgScan -kysely
 • Päätösten keräily — jopa 200 vastausta 2 kk aikana
 • Automaattinen analyysi
 • Kulttuurin visualisoinnin perusnäkymä
OrgScan -raportointi
 • Raportti — omatoimista analyysiä varten

OrgScan Guided

SUOSITTELEMME

Lisänä asiantuntijamme suorittama analyysi ja suosituksia jatkotoimenpiteille 


5042

OrgScan -kysely
 • Päätösten keräily — jopa 200 vastausta 2 kk aikana
 • Automaattinen analyysi
 • Kulttuurin visualisoinnin perusnäkymä
OrgScan -raportointi
 • Haastattelut — asiantuntijan suorittama haastattelukierros
 • Avustettu analyysi — asiantuntijan avustama data-analyysi
 • Suosituksia jatkotoimenpiteille

+ Lisäpalvelut

Multiplier Workshop

Puolen päivän työpaja, jossa näytämme tiimillesi kädestä pitäen miten OrgScan toimii ja miten tietoja kerätään mahdollisimman tehokkaasti.

Huom: Työpaja voidaan yhtälailla suorittaa toimistolla lähityönä, tai verkossa videoneuvottelutyökalun avulla.

Analyysi ja presentaatio

Kahden päivän konsultointipaketti, jossa autamme ymmärtämään OrgScan-kyselyn tuloksia ja kääntämään ne tekoihin. Kokeneet johdon konsultit suorittavat analyysin, esittävät tulokset johdolle ja/tai HR:lle, antavat jatkosuosituksia, ja vastaavat kysymyksiin.

OrgScan Journaling

Mahdollistaa jatkuvan datakeräyksen ja analyysin, jotta organisaatiomuutosta voi seurata ja muokata reaaliajassa


Alkaen

€5

/ käyttäjä / kk
OrgScan -kysely
 • Päätösten keräily — rajaton määrä
 • Automaattinen analyysi
 • Kulttuurin visualisoinnin perusnäkymä sekä laajennettu näkymä
 • Multiplier Workshop (vähintään vuoden tilaus)
 • Jatkuva keräys ja reaaliaikainen analyysi

OrgScan -raportointi

 • Haastattelut — konsultin suorittama haastattelukierros
 • Avustettu analyysi — konsultin avustama data-analyysi
 • Suosituksia jatkotoimenpiteille

Strategy

Strategiakartta (Strategy Map) digitaalisena työkaluna


Alkaen

€5

/ käyttäjä/ kk
Varaa meiltä tuote-esittelyaika! Hankkimalla tämän paketin viikon sisällä demosta, saatte ensimmäisen kuukauden ilmaiseksi.
Strategiakartta
 • Strategy Map digitaalinen työkalu
 • Kattava dokumentaatio videokirjastona
 • Strategy Map -experimenttien seuranta OrgScan-työkalussa

+ Lisäpaketti

Strategiakartan rakentamisen työpaja

Strategiakartan (ORGANIC agility Strategy Map) rakentamisen työpaja on useamman päivän kestävä fasilitointipaketti, jossa agile42:n kokeneet johdon konsultit avustavat yrityksen strategian käytäntöönpanossa.

Strategiakartan muodossa luomme yhteisymmärryksen siitä, mihin suuntaan yrityksen rakenne ja kulttuuri viedään, ja miten se tulee tapahtumaan. Tärkeimpien fokuspisteiden ympärille perustamme iskuryhmiä, ja luomme niille tehtävälistat. Lopuksi kytkemme strategiakartan OrgScaniin jotta muutokset voidaan seurata reaaliajassa.

Complete

Täysi pakettimme kattaa jatkuvan datakeräyksen, strategisen suunnittelun ja käytäntöönpanon jatkuvalla seurannalla


Alkaen

€8

/ käyttäjä / kk
Varaa meiltä tuote-esittelyaika! Hankkimalla tämän paketin viikon sisällä demosta, saatte ensimmäisen kuukauden ilmaiseksi.
OrgScan -kysely
 • Päätösten keräily — rajaton määrä
 • Automaattinen analyysi
 • Kulttuurin visualisoinnin perusnäkymä sekä laajennettu näkymä
 • Multiplier Workshop (vähintään vuoden tilaus)
 • Jatkuva keräys ja reaaliaikainen analyysi
OrgScan -raportointi
 • Haastattelut — konsultin suorittama haastattelukierros
 • Avustettu analyysi — konsultin avustama data-analyysi
 • Suosituksia jatkotoimenpiteille
Strategiakartta
 • Strategy Map digitaalinen työkalu
 • Kattava dokumentaatio videokirjastona
 • Strategy Map -experimenttien seuranta OrgScan-työkalussa

Kerromme mielellämme lisää.