Scrum Master Training

Scrum içerisinde değişim ajanlığıyla ilgili olan rol Scrum Mastera aittir. Scrum Masterın rolü;

 • Takım üyelerine kendini yönetme ve çapraz fonksiyonluluk konularında koçluk yapmak;
 • Takımların ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamak ve, 
 • Tüm Scrum etkinliklerinin gerçekleşmesini ve bunların pozitif, üretken olmasını ve zaman sınırları içinde tutulmasını sağlamak.
 • Karmaşık bir ortamda deneysel ürün planlaması yapmaya yardımcı olmak ve, İstenildiğinde veya gerektiğinde paydaş iş birliğini kolaylaştırmak 
 • Organizasyona Scrum’ın benimsenmesinde liderlik etmek, koçluk yapmak ve organizasyonu eğitmek; 
 • Organizasyon içinde Scrum uygulamalarını tavsiye etmek ve planlamak; 
 • Çalışanların ve paydaşların karmaşık işler için deneysel bir yaklaşımı anlamasına ve uygulamaya koymasına yardımcı olmak ve, 
 • Paydaşlar ve Scrum Takımı arasındaki bariyerleri kaldırmak. 

 

Scrum haricinde farklı Çevik yöntemler kullanılsa dahi değişim yönetimi konusundaki bu rol ve yetkinliklerini geliştirmelerinden dolayı bu eğitim değişim ajanlarınız için çok katkı sağlayacaktır.

Buna yönelik olarak hazırlanmış eğitim sınıfımız değişim ajanlarınızın Scrum Master olması için gerekenleri derinlemesine anlamasını sağlayan bir öğrenme deneyimidir. Scrum çerçevesini tanımlayan teoriyi, değerleri ve unsurları ve harika bir ScrumMaster’ın bunları Takımın, Ürün Sahibi’nin ve tüm organizasyonun hizmetinde ustaca nasıl kullandığı eğitim konularımızı oluşturmaktadır.

Eğitim konuları

 • Scrumın Temelleri (kısmi olarak eğitim on hazırlığında tamamlanacaktır)
 • Genel Anlamıyla Scrum
 • Scrum Takımı
 • Hizmetkar Liderlik
 • Çevik Koçluğa Giriş
 • Çevik Fasilitasyona Giriş
 • Product Owner’a koçluk
 • Geliştiricilere koçluk
 • Scrum Organizasyonlarına Koçluk
 • Günlük Scrum
 • Bitti Tanımı
 • Ürün Kapsamı ve Yenilenmesi
 • Sprint, Sprint Planlama ve Sprint Kapsamı
 • Sprint Değerlendirme ve Ürün parçası
 • Sprint Retrospektif
 • Scrum projesi tam simülasyonu

 

Sınıf içi eğitim yanısıra e learning içerikleriyle de desteklenecektir.

agile42 katılım belgesi verilecektir.Ayrıca, Uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı sınavlara ilişkin örnek sorular üzerinden geçilecektir.  Dileyenler bireysel olarak sertifika sınavına başvurabilirler.