Utbildning i Agilt Ledarskap

Agilt ledarskap handlar mer om att skapa förutsättningar för sina medarbetare – än att bestämma. Agilt ledarskap är nödvändigt och nyckeln till alla organisationer som vill lära sig, växa och bli motståndskraftiga.

I dagens moderna värld finns det ett stort behov av att snabbt anpassa sig till omvärldens förändringar. Det agila ledarskapet skapar bra förutsättningar för en effektiv leveransorganisation.

Vad är agilt ledarskap?

Ledarens och chefens roll i organisationen har alltid varit viktig, och de agila arbetssätten ställer en del krav på hur organisationen skall struktureras och byggas upp. Vi vet att det är en tuff utmaning, och att dessutom digitaliseringen som pågått, och ständigt pågår, gör detta ännu tuffare. Hur skall man agera som ledare, vad skall man tänka på och vilka är tipsen och trixen man som ledare vill höra om? Hur inför man olika agila arbetssätt i en organisation som redan tror sig arbeta agilt? Hur väcker man intresset för agilitet internt? Vad är fördelarna med en agil organisation, och hur inverkar det på vår organisationskultur? Det här är några stora frågor man tacklas med som ledare.

Som ledare idag måste du snabbt anpassa dig till marknadens nya trender. Du måste också ändra ditt sätt att tänka på din roll som ledare. Det handlar mycket om hur du som ledare ser på världen och relaterar till människorna omkring dig. En agil ledare är någon som har tagit sitt ego ur sättet att arbeta med andra – någon som möjliggör och exemplifierar bra samarbete. En agil ledare är någon som inte bara är engagerad i att utveckla bättre sätt att arbeta för sig själv, utan också för andra.


Begreppet "agilt ledarskap" består av två nyckeltermer: agilt och ledarskap.
Agil är ett adjektiv, inte ett verb. Det är inte något du gör, genomför eller distribuerar: det är snarare något du är. Agilt ledarskap är förmågan att vara flexibel, använda sig av olika förhållningssätt och approacher samt att kunna anpassa sig till kontexter, olika sammanhang och situationer där olika människor är involverade.

 

Certified Agile Leader (CAL 1™️) utbildningen

I dagens moderna värld, och i den snabbt föränderliga miljö våra företag fungerar i, är det en enorm utmaning att skapa och underhålla en blomstrande organisation, oavsett organisationens storlek. Det har alltid varit nödvändigt och viktigt för ledare att förstå företagsverksamheten väl, trots att det idag finns många nya utmaningar runt omkring oss. Organisationerna måste vara anpassningsbara, innovativa och engagerande för människor. För att vara framgångsrik som ledare i den nya omgivningen behöver du inte bara lära dig mycket nytt hela tiden, utan också försöka lägga bakom dig saker. Man måste hänga med, så att säga. Det finns nya och annorlunda beteenden, färdigheter och verktyg som behövs för att vårda framgångsrika team och organisationer, och det är här som agilt ledarskap kan göra en meningsfull inverkan.

Vår ledarskapsutbildning fokuserar på dig själv som ledare, hur man leder team och hur man leder en organisation. Under utbildningen fokuserar vi på fler olika ämnen, bl.a.:

  • Ledarskapsbeteenden: hur en effektiv ledare på 2000-talet kan anta en multidimensionell ledarskapsstrategi
  • Arketyper i organisationen: kartläggning av organisationen, kulturen och ledarskapet
  • Kulturell medvetenhet och koherens: hur visualiserar du er organisationskultur och gör den mer koherent
  • Ramverket Cynefin och ORGANIC agility® approachen
  • Organisationsstrategi och förändring i ett agilt sammanhang: validering av lärande i små steg
  • Tillvägagångssätt för tekniker för att förbättra teamens effektivitet
  • Att leda högpresterande team: kompetenskartläggning

Certified Agile Leader® 1

Det här är första steget på den agila ledarens utbildning. Du lär dig grunderna i agilt ledarskap, vad det betyder och innebär.

Den kursen förser deltagarna med medvetenhet om, och förståelse för grunderna av agilt ledarskap och låter deltagarna upptäcka hur agila ledare tänker, vad de fokuserar på och hur de beter sig. Vi lägger fokus på grunderna av agilt ledarskap, utrustar dig med det självförtroende du behöver för att leda på ett agilt sätt och att jobba med den agila transformationen på din arbetsplats. Vi ger dig verktyg för att kunna bidra till att skapa framgång i organisationen med hjälp av agila arbetssätt.

Att kämpa för agila initiativ på organisationsnivå kräver att du leder med agilitet och anammar ett unikt tänkesätt, inte bara en kvantifierbar kompetens. Ledare på C-nivåer måste ändra sättet att tänka på sin organisationskultur, och omvandla er kultur till en som levererar bättre produkter och tjänster till era kunder.

Agilt ledarskap handlar om förmågan att förstå omständigheterna och att kunna adaptera sitt beteende så att det stämmer överens med (är koherent) vad den grupp människor du leder i ett specifikt sammanhang känner sig bekväma med.

Agila team kräver alternativ till tidigare, traditionella ledarskapsmetoder, för att kunna navigera i denna skiftande, osäkra, komplexa och tvetydiga värld.

Upptäck hur dina kulturella läggningar kan påverka dina team och lär dig hur du skapar en miljö som tillåter safe-to-fail situationer, som främjar en kultur av transparens, inspektion, kreativitet och anpassning.

Du kommer att lära dig hur du kan ta till dig den förändrade dynamiken i dagens arbetsvärld samt utrusta dig med de metoder du behöver för att effektivt leda dina agila team.

  • Förhandskrav: att du arbetat i en agil arbetsmiljö förut, och känner till de agila arbetsmetoderna (i alla fall lite)
  • PDU & Scrum Alliance SEUs (mot CSP certifikatet): 14 SEUs / PDUs

Vilken utbildning passar dig bäst?

Vi hjälper dej gärna vid behov!

På distans eller in-person

Vi erbjuder ledarskapsutbildningen både på distans och som in-person i olika städer i Sverige samt världen runt. Dessutom håller vi gärna privata utbildningar för ledarskapsteam hos våra kunder. Ifall ni behöver hjälp med bokning eller har frågor får ni gärna kontakta oss!

 

Dubbelcertifiering - Scrum Alliance & ORGANIC agility®

agile42's CAL-utbildningar (CAL 1™️) kommer också att förse deltagarna med ORGANIC agility® Foundations-certifieringen.

ORGANIC agility® förutser deltagarna med en ny ledarskapsapproach, med modeller för kulturell förändring, insikt i komplexitetstänkande och adresserar ämnen som är viktiga för varje ledare i alla organisationer. ORGANIC Leadership®-ramverket stöder ledarskapstillväxt som en förmåga, snarare än att bara se det som ledarnas personliga utveckling. För att växa till sig en ledarskapsförmåga måste vi börja bygga upp förmågan, hos oss själva och andra, att se sambanden mellan det vi gör och effekten av dessa handlingar på vår organisationskultur, vår miljö och oss själva som ledare. Genom att bli en sann strategisk ledare kan du fokusera på det som är viktigt och utrusta dig för att leda en motståndskraftig organisation.

Följande Certified Agile Leader® utbildningar (CAL 1™️)