ORGANIC Leadership

Alla våra tjänster är tillgängliga på distans

Vikten av ledarskap i organisationer

 • Arbetar dina ledare som ett team eller agerar de som individuella auktoriteter?
 • Baserar sig ledarskapet på auktoriteten från positionen eller från kunskap och respekt?
 • Hur är ledarskapet inbyggt i organisationen och kan ni utvidga det till mer än bara enskilda individer?
 • Ledare har en stor påverkan i din organisation och fungerar som förebilder, vill ni veta hur?

ORGANIC Leadership - En utförlig approach

Oavsett om ert mål är att gå över till ett agilt förhållningssätt, genomföra en digital transformering, öka agiliteten i i er organisation eller är en del av din personliga utvecklingsplan så är ORGANIC Leadership ett ramverk som hjälper dig. ORGANIC Leadership är designat för att bygga och växa ledarskapsförmågan i en organisation snarare än att se på ledarskapet endast som en individuell roll. Detta leder till vad vi kallar organisatorisk resilience, dvs förmågan att kunna svara på, och anpassa sig till, förändringar och på så sätt bli motståndskraftig. Ramverket sår på en stadig vetenskaplig grund och tillhandahåller verktyg, strukturer, metoder samt en omfattande kombination av utbildningar, metoder och coaching, anpassade och specifika för ere kontext.

För att lära dig mer om ORGANIC agility rekommenderar vi våra utbildningar. De publika utbildningarna hittar du här. Ifall ni vill ha en intern utbildning för ert ledarskapsteam går det också bra. Hör i så fall av er! 

Feedback från ORGANIC Leadership

ORGANIC agility inspirerar mig i mitt arbetet med att skapa framgång på företag. Att ha fokus på värdeskapande med ledarskap & kultur som möjliggörare är något jag verkligen brinner för.
Caroline Kronvall
Caroline Kronvall
Agile Enterprise Coach
sipgate is all about innovation, so the ability to maneuver complex environments is key to us. The ORGANIC agility approach guides our leadership team in the constant efforts to create a more resilient organization by helping us gain an in-depth understanding of all aspects of our value chain and focus of effectiveness for the whole.
Tim Mois
Tim Mois
CEO sipgate
I feel that my journey with this framework has only begun. And I don’t usually buy into frameworks that much, for me it’s more about first principles always. But this time I really have to say that you’ve created something powerful and I’d be happy to be part of the community that develops it further. The era of complexity has arrived and this, in addition to Cynefin is the current most cutting edge set of principles and patterns that one can utilize to cope with the challenges posed by the accelerating pace of change into the adjacent possible.
T. Joentakanen
T. Joentakanen
Business Agility Strategist

C-nivå chefer, styrelsen, ledare och direktörer

Vad vill ni leda er organisation mot?

Er position ger er en potential att skapa en verklig, djup och bestående förändring. Genom att bli en katalysator för era medarbetare, någon som bygger relationer och som medvetet observerar sig själv och andra, har du en unik möjlighet att förändra dig själv och kulturen i er organisation.

Avlasta dig själv som ledare genom att växa ledarskapsförmågan i organisationen och skapa på så sätt utrymme att fokusera på vad som verkligen är viktigt.

Ledarskap på alla nivåer

Bygg ledarskapet på insidan

Det är viktigt att skapa ett synsätt och tankesätt kring ledarskap och entreprenörskap inom en organisation. Ledarskap skall inte baseras på specifika roller och funktioner utan på att skapa möjligheter för alla att bidra till strategiarbete, att förstå dess genomförande rent praktiskt och hur man kan bidra med användbar feedback. Genom att stärka synsättet på ledarskap får ni helt enkelt fler hjärnor i arbete som bidrar till att växa och förbättra er organisation.

Vad utmärker en bra ledare?

Nyckelfunktioner för en god ledare
 • Förtjäna respekt genom ledarskapet
 • Strategisk snarare än byråkratisk
 • Självmedvetenhet och observationsförmåga
 • Emotionell intelligens och ett öppet sinne som är bekväm med olikheter
 • Förmåga att lyssna, ta emot och ge feedback
 • Förmåga att lösa konflikter där de uppstår
 • Inspirerande, motiverande, stöttande
 • Skapar utrymme för andra att växa

ORGANIC — en akronym

Akronymen summerar vikten av att skifta vårt tankesätt till en trädgårdsmetafor:

Organizational Resilience: förmågan hos en organisation att reagera på okända utmaningar och instabilitet genom att utvecklas tillsammans med förändringen till ett nytt och förbättrat tillstånd. Maskiner kan endast designas att vara robusta, det vill säga motståndskraftiga mot kända problem.

Growing Autonomy: att investera i att låta medarbetare växa så att de kan agera mer medvetet och självständigt. Eftersom väntetiden på beslut kortas ner och återkopplingen är mer direkt kan organisationen reagera och leverera snabbare.

Nurturing an Interdependent Culture: att göra det möjligt för grupper och individer inom organisationen att bilda personliga relationer över team- och gruppgränser. Dessa grupper skapar tillsammans en sammanhängande organisationskultur baserad på gemensamma professionella intressen, vilket hjälper att öka informationsflödet och ytterligare förkorta reaktionstiderna.

 

 

5 principer som möjliggör resilience

ORGANIC agility tillhandahåller 5 principer som fungerar som stöttepelare och som möjliggör för er att skapa den rätta miljön, att lära er vilka strukturer och processer som fungerar för just er, att förstå vilken kultur som passar för utvecklingen av era produkter och tjänster, vilka beslutsprocesser som är bäst etc.

Starta din resa mot ORGANIC Leadership och ORGANIC agility

Medans ledare oftast är medvetna om vilken roll de har i alla signifikanta organisationsförändringar, är medvetenheten kring hur de påverkar förändringen oftast lämnat åt slumpen. Lyckade transformeringar har en sak gemensamt, hur väl ledarskapsteamet sjäva anpassar sitt ledarskap till ett ledarskap baserat på ett agilt synsätt. Resan kan vara individuell eller ett initiativ tillsammans med dina ledarskapskollegor.

Strategiska verktyg för er Agila förändring

STRATEGISKA VERKTYG

Organizational Scan ™

Man kan inte designa en organisationskultur, men man kan göra den synlig. Organizational Scan™ (OrgScan) är att av de strategiska verktyg som ORGANIC agility tillhandahåller, som erbjuder data i realtid. Den speglar er organisationskultur, den ledarskapsstil som råder och de existerande förmågorna för beslutsfattande och vad er organisation värderar.

STRATEGISKA VERKTYG

Agile Strategy Map ™

Agile Strategy Map

Verktyget Agile Strategy Map personifierar principerna i ORGANIC agility. Agile Strategy Map gör det möjligt att visualisera er strategi, gör era processer transparenta och engagerar alla i er organisation att bidra i verkställandet av strategin och se dess resultat. Gör som hundratals andra användare och läs mer om hur Agile Strategy Map fungerar.

LÄS MER

PUBLICERING

ORGANIC agility Handbook

Ledarskap & Organisation

Boken är på engelska.

ORGANIC agility är vår omfattande approach för att förstå hur organisationer fungerar på marknaden, hur de förändras genom interna och externa interaktioner och hur vi kan påverka förändringen för att låta en mer motståndskraftig organisation växa fram. Den här handboken är...

WORKSHOP

"Show me the money"

Value Stream Discovery

"Show me the Money" är en workshop som faciliterar den snabba och enkla upptäckten av value streams, marknadsnischer och kundbehov. Den kan kombineras med andra ORGANIC agility komponenter till ett paket som mer generellt tar sikte på processen för att identifiera värde, flöde och leverans.

SUCCESS STORY

sipgate

Snabb tillväxt medförde både utmaningar och belöningar för telekomföretaget från Düsseldorf som 2009 kämpade med att strukturera sin nya, större organisation samtidigt som de ville skapa kreativa, innovativa produkter. Med hjälp av agile42 hade sipgate inom ett år inte bara kommit förbi sin kris utan även blivit en modell för agilitet. De skrev till och med en bok om sin resa.