Organisationsförändring

Alla våra tjänster är tillgängliga på distans

Dagens utmaningar

  • Står ni inför snabba förändringar, där det är viktigt för er organisation att kunna anpassa sig snabbt?
  • Vill ni använda en starkt konkurrensutsatt marknadsmiljö till er fördel?
  • Skulle ni överväga att använda bättre värdeleverans och beslutsfattande för att stödja kvalitet, tillväxt och innovationspotential i ert företag?
  • Vet ni hur man skapar en engagerad, kreativ och dedikerad arbetskraft som stödjer era kunders behov?

Organisationer är komplexa

Att växa, verka och frodas i en komplex digital värld är inte lätt. Vi gör det möjligt för er organisation att hitta vägen mot motståndskraft (resiliens) och utrustar ledarskapet för att kunna hantera komplexiteten och dagens utmaningar. Vi samarbetar med er och era team för att bygga den organisatoriska kapaciteten som behövs för att förvandla er till en modern digital affärsverksamhet.

Transformation

Agil & Digital

Förändring, lyhördhet och snabb leverans kan vara nyckeln till att anpassa sig till dagens lättrörliga marknader. Många organisationer strävar efter agilitet som ett sätt att uppnå dessa färdigheter och förvandla sina aktiviteter för att stärka samarbetet mellan enstaka eller flera team. Genom vår erfarenhet och innovativa strategi kan vi hjälpa er att nå den fulla potentialen för agilitet när ni skapar en organisation som utvecklar sig, lär sig, växer och levererar tillfredsställelse både till kunder och kollegor. Ta reda på hur ni kan förändra er genom att bygga på era förmågor och respektera er egna väg samtidigt som ni uppnår flera fördelar på vägen.

ORGANIC Leadership

Från styrning mot ledande

ORGANIC Leadership® stöder ledarskapsutvecklingen och tillväxten som en förmåga snarare än att bara se det som en personlig utveckling av ledare. Att öka kapaciteten för ledarskap inom en organisation kräver att man bygger in ledarskapet i organisationsstrukturen och kulturen på ett sätt som stöder tillväxten av autonomi. I grunden är det frågan om att stärka förmågan att utnyttja den hjärnkapacitet som redan finns, och göra det möjligt för er att göra de kopplingar som skapar mer inovation. Genom att bli en strategisk ledare kan ni fokusera på det som är viktigt och rusta er för att leda en motståndskraftig organisation.

Kultur och tankesätt

Ändra er status quo

Verklig förändring fokuserar på människor. Vad driver dem? Vad får dem att verkligen engagera sig i en agil eller digital transformation? Hur kan vår organisation skapa ett bättre arbetsliv för våra anställda? Hur kan man inkludera alla i vårt ledarskapstänkande? Vad kan hjälpa oss att förstå vår egen organisationskultur? Hur skapar vi förändring, och hur vet vi att vi uppnår förändringen istället för att folk bara berättar för oss det vi vill höra?


Vår approach

Vi tror inte att en organisation kan konstrueras som en maskin utan snarare att den växer organiskt som någonting levande. Organisationen förändras som svar på miljöförändringar, den reagerar autonomt utan att behöva externa insatser, och alla förändringar måste komma inifrån om det ska bli permanenta. Vi stöder organisationer för att upptäcka deras riktning och potential och för att skapa sin strategi. Slutligen ger vi organisationen de utbildningar och verktyg den behöver för att stärka de tendenser som hjälper den gå mot och uppnå sina mål.

Våra fokusområden

Starta din resa mot ORGANIC Leadership och ORGANIC agility

Medans ledare oftast är medvetna om vilken roll de har i alla signifikanta organisationsförändringar, är medvetenheten kring hur de påverkar förändringen oftast lämnat åt slumpen. Lyckade transformeringar har en sak gemensamt, hur väl ledarskapsteamet sjäva anpassar sitt ledarskap till ett ledarskap baserat på ett agilt synsätt. Resan kan vara individuell eller ett initiativ tillsammans med dina ledarskapskollegor.

Organizational Scan ™ applikationen

Förstå nuläget i er organisation

Kultur kan inte designas men den kan synliggöras. Verktyget Organizational Scan™ (OrgScan) är en del av vår ORGANIC agility approach, och ett av de strategiska verktygen. OrgScan förser er med verklig information om er organisationskultur, era ledarstilar, ert beslutsfattande och vad er organisation värderar.

OrgScan, analys, rapport och mer

Vill ni veta var er organisation står? OrgScan paketen innehåller bl.a. följande:

  • Licensen att använd OrgScan under ett års tid, som möjliggör en fortlöpande skanning av er organisation, och som upptäcker även de minsta förändringarna i organisationen
  • En analys av den insamlade datan från våra experter. Dessutom får ni en omfattande rapport med information om hur ert läge ser ut
  • En kick-off workshop där era utvalda kollegor får lära sig hur OrgScan funderar, hur man skriver ner sina berättelser i verktyget, hur man säkerställer att de förblir anonyma och hur man kan stöda organisationens mål till förändringen

 

Hur motståndskraftig och resilient är er organisation? Ni kan även börja med startpaketet, läs mera här! 

MERA LÄSNING

ORGANIC agility

Portfolio System

Styrning samtidigt som ni möjliggör autonomi och flexibilitet

ORGANIC agility Portfolio System Design är ett paket som syftar till att skapa / designa en strömlinjeformad metod för värdesleverans. Med utgångspunkt från resultaten från ORGANIC agility Value Stream Discovery och ORGANIC agility Competency Mapping stöder detta er vid utformningen av ett portfölj- och programhanteringssystem som ger styrning samtidigt som det möjliggör autonomi och flexibilitet.

ORGANIC agility

Ledarskapets påverkan

Bedömning av arketyperna

ORGANIC agility archetype assessment paketet, antingen personligen eller virtuellt, är en engagerande aktivitet som synliggör vad folk tycker om hur ledarskapet uppnår resultat i er organisation. Det är särskilt användbart när ni vill uppmuntra varje person att bidra mera till ledarskapet och samtidigt bli mer autonoma. Bedömningen är även nyttig för att upprätthålla harmoni i ledarskapet när man vill införa förändringar i organisationskulturen.

PUBLIKATIONER

ORGANIC agility Handbook

Ledarskap & Organisation

ORGANIC agility är vår omfattande approach för att förstå hur organisationer fungerar på marknaden, hur de förändras genom interna och externa interaktioner och hur vi kan påverka förändringen för att låta en mer motståndskraftig organisation växa fram. Den här handboken är...