Agila Team

Alla våra tjänster är tillgängliga på distans

Stöd och support för era agila team

 • Vill ni starta nya agila team med metoder som Scrum och Kanban?
 • Är ert mål att skala agila team?
 • Är era team i ett “vi jobbar agilt” skede, men trots det känns det som att något fattas?

Starta nya team från grunden

Bedöm nuläget, fixa det nödvändiga & sätt igång

Låt teamen ta följande steg

Ta bort eller minska dysfunktioner

Coacha den interna coachen

“Train the Trainer”-programmet

Starta nya team

All vår coaching, våra workshops och utbildningar samt övrig service är tillgänglig på distans!

Bedöm läget, upprätta allt nödvändigt och sätt igång

Vi tror att teamwork, ett agilt tänkesätt och användningen av rätt agila metoder är avgörande för att kunna leverera fantastiska produkter - såväl programvaror som olika tjänster.

Om ni vill att era team-medlemmar ska tänka "vi" istället för "jag", om ni anser att det är viktigt att identifiera rätt agila metoder för ert team eller om ni vill skapa ett hållbart agilt sätt att arbeta på är våra agila coacher rätt partners! De har flera års erfarenhet av att hjälpa och stöda team, och jobbar för att stödja er uppnå era mål.

assess_setup
UTBILDNING

TEAM Utbildning

Grunderna för Lean och Agile

Att förstå principerna som utgör grunden för att vara agil är minst lika viktigt som att förstå de metoder som är gemensamma för varje agilt ramverk, vare sig ni jobbar med Scrum, Kanban eller något annat agilt ramverk. agile42 ordnar väldigt interaktiva 2-dagars introduktionsutbildningar där vi går igenom bl.a. principerna och praxisen för Agile och Scrum.

Dagarna tillsammans med oss ger en energisk, men ändå djup introduktion till agilt arbete, hur agilt arbete fungerar och ser ut, samt skapar de tankesätt som krävs för att arbeta som ett välfungerande agilt team.

COACHING

Självevaluering av teamet

Identifiera de områden som behöver förbättras och förstärkas hos teamet

Att vara ett agilt team innebär att kontinuerligt utvecklas och förbättras. Självevalueringen av det agila teamet är en del av vårt Team Coaching Framework (TCF) och gör det möjligt för era team att själv bedöma var de står mot det Agila Manifestets tolv agila principer. Våra utbildare och coacher hjälper er att förstå er status quo och identifiera förbättringsområden för varje team. Alla team är olika, och det är alla teams styrka!

 • Vill ni stärka och engagera teamen så att de kan ta över ägandet av sina egna prestationer och mål?
 • Vill ni stöda de investeringar som gjorts för att utbilda och skapa era team?
 • Vill ni att era team ska fortsätta förbättra sina prestationer och utvecklas?
 • Skulle expertråd hjälpa er att hitta områden för förbättring?

 

Ifall ni svarar ja på dessa påståenden hjälper vi er gärna hitta den bästa lösningen för er.

Feedback från teamutbildningar

The training was very informative and interactive, despite being held completely online, kudos for the organization!
Bartosz Plotka
DiaMonTech AG
STARTPAKET

Scrum startpaket

Sällan är endast en utbildningar tillräckligt

En Scrum Master utbildning, teamutbildning eller Produktägarutbildning är väldigt sällan det ända som räcker till för att arbeta med Scrum i praktiken. Den riktiga utmaningen sker efter en grundutbildning, när det blir dags att tillämpa och implementera den teori ni lärt er i er egna arbetsmiljö och i era egna projekt. Med hjälp av vårt startpaket erbjuder vi effektivt stöd under introduktionen av Scrum och inlärningsprocessen, samt stöd i implementeringen av Scrum till hela teamet.
VERKTYG

Team Coaching Framework™

Styrning, samtidigt som det möjliggör både autonomi och flexibilitet

Team Coaching Framework ™ (eller TCF) är ett initiativ från agile42 för att påskynda teamets inlärningsprocess och prestanda. Dessutom stöder TCF de interna agila coacherna att starta upp nya team, stärka deras gemenskap, stöda dem i deras utvecklingsprocess samt vägleda dem i rätt riktning mot kontinuerlig förbättring. TCF skapar en strukturerad strategi för coachning som syftar till att förbättra teamets prestanda genom att ge tydlig vägledning och struktur till teamens coacher. TCF gör det också möjligt för medlemmarna i organisationen att dela sina erfarenheter och de förbättringar de uppnått.

STARTPAKET

Kanban startpaket

Ett alternativ till Scrum

Vårt Kanban startpaket hjälper er med er resa och väg till alternativ agilitet. Vi hjälper er att skapa ett Kanbansystem för er organisation genom att ge er möjligheten att hantera ert nuvarande arbetsflöde, så att ni kan förbättra ert sätt att leverera värde och utveckla ert företag för att bättre tillgodose era kunders behov.

Vi vet att den verkliga utmaningen kommer först efter att man har gått Kanbanutbildningen och det blir dags att tillämpa och implementera den nya kunskapen. Detta startpaket erbjuder er effektivt stöd och vägledning under er resa att implementera Kanbanmetoden i praktiken.


Förbättra er, lär er nytt och ta nästa steg

All vår coaching, våra workshops och utbildning, samt övrig service är nu tillgänglig på distans.

Förminska eller ta bort dysfunktioner

Stöter ni på följande påståenden i teamen:

 • Brist på delade uppfattningar?
 • Roller som fortfarande är i linje med traditionella silos
 • Negativa effekter på teamets resultat p.g.a. organisatoriska och kulturella aspekter
 • Brist på engagemang och disciplin i teamet

Vi stöder er och fungerar som support för att förstå de existerande begränsningarna som era team har, och hjälper er förstå hur ni kan hjälpa varje teammedlem samt teamet som helhet att förbättras.

take_the_next_step
WORKSHOP

Beslutsfattande i team

Olika sätt att ta ansvar på

Att navigera sig fram i situationer som ändrar konstant har blivit allt mer avgörande i vår vardag. Vi stöder och utrustar teamen så de kan använda sig av Cynefin, ett sensemaking ramverk som möjliggör situationsbaserat beslutsfattande. Detta ger teamen möjlighet att ta ansvar och agera baserat på deras kontext.

WORKSHOP

Bryt mönstret

Bli ostoppade

När en organisation sitter fast i en situation eller arbetet stannar upp är det ofta omöjligt för individer att se vilka skadliga mönster de upprepar eftersom alla är inne i samma system. agile42 faciliterar olika upplevelser som möjliggör det för organisationen att bryta sig ur detta mönster och se processen ur olika perspektiv. Vi stöttar er inte enbart, utan använder oss av ytterligare sessioner för att följa upp organisationens framsteg.

Feedback från agile42s distansworkshops

This was by far the best professional remote workshop that I've attended. I am looking forward for the next coaching sessions with you. Thank you!”
Karen R.
Data Operation Manager
WORKSHOP

Se framtiden baklänges

Se nuet på ett sätt du inte gjort förut

Skulle ni vilja:

 • låsa upp nuvarande dolda talanger i teamen?
 • upptäcka alla osynliga möjligheter inom teamet inför framtiden?
 • låta era teammedlemmar se nuläget genom varandras ögon?

Vi kommer att reda ut bl.a. dessa frågor under workshopen samt följa upp med er i ytterligare sessioner för att stötta er förändringsprocess.

WORKSHOP

Globalt Agilt Retrospektiv

Synkronisera ett eller flera team

Ibland kan det kännas att ni vill förändra på era resultat men trots det jobbar ni kvar med samma saker som förut. Låter det bekant? Vi tror att ett organisatoriskt retrospektiv som inkluderar flera team från organisationen kan vara avgörande. Att ta sig tid att reflektera över hur vi kom till det läge vi är i idag kan hjälpa oss att förstå vad och hur vi har lärt oss under vägens gång. Vi lär oss även av våra misstag.

agile42 tillhandahåller facilitering från ett neutralt, externt perspektiv och stöttar er i de åtaganden ni gör, och i den utveckling som sker, även genom uppföljningssessioner.

WORKSHOP

Utvärdering och evaluering av arketyperna

Vilken kultur har ert team?

En utvärdering eller evaluering av arketyperna hjälper era team att bli mer medvetna och självstyrande. Genom en bedömning av de olika arketyperna förstår teamet hur ledarskap (med ledarskap menar vi en förmåga - inte en roll), olika beteenden och organisationsstrukturer hänger ihop och hur detta påverkar teamdynamiken.


Coach the Coach & Train the Trainer

All vår coaching, våra workshops och utbildning, samt övrig service är nu tillgänglig på distans.

Train the Trainer Program

Detta program gör det möjligt för er organisation att utbilda och stötta era interna Agila coacher och utbildare, för att på så sätt säkerställa er investering i Agile, göra er oberoende av externa konsulter och skapa en hållbar agil förändring att växa i. Vårt mål är att växa dessa interna roller på bästa sätt, så att de kan ta ansvar i fortsättningen utan extern hjälp. Den bästa investeringen är i era egna, duktiga coacher och utbildare!

Vår Advanced Team Coaching Course (ATCC) är en del i vårt agila coaching program.

coaching_structure
WORKSHOP

Grunderna för ORGANIC agility

Att skapa ledarskapsförmåga

Ledarskap yttrar sig på många sätt. ORGANIC agility ser ledarskap som en förmåga snarare än en roll eller en titel. Ett viktigt steg för en organisation som strävar efter agilitet och motståndskraft (resiliens) är att göra det möjligt för team att fatta bra beslut, ta ansvar och bli respekterade som ledare i sitt domän. För Agila Coacher innehåller ORGANIC agility många tankemodeller och verktyg som gör det möjligt att stötta sina team bättre.

UTBILDNING

Advanced Team Coaching Course (ATCC)

Advanced Team Coaching Course (ATCC) riktar sig till Scrum Masters, team coacher och andra personer som vill lyfta sina kunskaper och förmågor kring coaching och facilitering för team till professionella nivåer och lära sig mer än endast grunderna.

Här är några saker ni lär er under utbildningen:

 • Modeller för teamdynamik och teamprestationer
 • Tekniker för facilitering och observation
 • Att använda nyfikenhet och nyckelord i coachingsamtal
 • Olika nivåer av lyssnande
 • Hur man strukturerar ett coachingsamtal
 • Strategier för att skapa kraftfulla frågor
 • Hur man faciliterar problemlösning

 

Nedan får ni en överblick av hur formatet ser ut för denna utbildning.

atcc_diagram_mbiD5XU.original

Feedback gällande ORGANIC agility

I feel that my journey with this framework has only begun. And I don’t usually buy into frameworks that much, for me it’s more about first principles always. But this time I really have to say that you’ve created something powerful and I’d be happy to be part of the community that develops it further. The era of complexity has arrived and this, in addition to Cynefin is the current most cutting edge set of principles and patterns that one can utilize to cope with the challenges posed by the accelerating pace of change into the adjacent possible.
T. Joentakanen
Business Agility Strategist
COACHING

Självevaluering av teamet

Lösgör teamens potential

Att vara ett agilt team innebär att kontinuerligt utvecklas och förbättras. Självevalueringen av det agila teamet är en del av vårt Team Coaching Framework (TCF) och gör det möjligt för era team att själv bedöma var de står mot det Agila Manifestets tolv agila principer. Våra utbildare och coacher hjälper er att förstå er status quo och identifiera förbättringsområden för varje team. Alla team är olika, och det är alla teams styrka!

 • Vill ni stärka och engagera teamen så att de kan ta över ägandet av sina egna prestationer och mål?
 • Vill ni stöda de investeringar som gjorts för att utbilda och skapa era team?
 • Vill ni att era team ska fortsätta förbättra sina prestationer och utvecklas?
 • Skulle expertråd hjälpa er att hitta områden för förbättring?
VERKTYG

Team Coaching Framework™ (TCF)

Styrning, samtidigt som det möjliggör både autonomi och flexibilitet

Team Coaching Framework ™ (eller TCF) är ett initiativ från agile42 för att påskynda teamets inlärningsprocess och prestanda. Dessutom stöder TCF de interna agila coacherna att starta upp nya team, stärka deras gemenskap, stöda dem i deras utvecklingsprocess samt vägleda dem i rätt riktning mot kontinuerlig förbättring. TCF skapar en strukturerad strategi för coachning som syftar till att förbättra teamets prestanda genom att ge tydlig vägledning och struktur till teamens coacher. TCF gör det också möjligt för medlemmarna i organisationen att dela sina erfarenheter och de förbättringar de uppnått.

LÄRANDE

Läroprogram för företag

Skapa hållbarhet

I en ständigt förändrande värld är era konkurrensfördelar beroende på er förmåga att lära er, utveckla nya talanger och skapa produkter snabbare.

Vårt läroprogram för företag, som är baserat på mer än 12 års erfarenhet av att utbilda team och individer, hjälper er att skapa ert individuella samt globala program för lärande.


PUBLIKATIONER

ORGANIC agility Handbook

Ledarskap & Organisation

Boken är på engelska.

ORGANIC agility är vår omfattande approach för att förstå hur organisationer fungerar på marknaden, hur de förändras genom interna och externa interaktioner och hur vi kan påverka förändringen för att låta en mer motståndskraftig organisation växa fram. Den här handboken är...

PUBLIKATIONER

Hitchhiker's Guide to Agile Coaching

För Agila Coacher och Scrum Masters

Boken är på engelska.

Denna bok lämpar sig för nya agila coacher, erfarna Scrum Masters och utvecklingschefer intresserade av att läsa sig in på nya tips och idéer hur ni kan stötta era team och er organisation. Boken innehåller en gedigen introduktion till teamcoaching ur ett agilt perspektiv. Ni kan läsa om allt från grunderna i att lyssna och observera till strukturerade samtal med individer och team, teamutveckling, synergi och prestanda. Boken ger praktisk vägledning ...


eLearning utbildningar

Lär dig var som helst i världen, var du än befinner dig!
eLearning

Introduktion till Agile & Scrum

Kursen syftar till att ge dig grunderna för att förstå Agile och Scrum. Utbildningen börjar med att introducera lite historia om det Agila Manifestet och hur det skapades. Det primära fokuset är på de grundläggande principerna som driver agilitet.

eLearning

Grafisk Facilitering & Kommunicera Visuellt

Förmågan att visualisera har blivit en viktig färdighet inom flera yrkesområden. Denna utbildning är lättare känd på engelska, som Visual Facilitation, Visual Recording, Graphic Recording, Scribing eller Visual thinking.

eLearning

Förstå Komplexitet: Cynefin®

I dagens flyktiga och osäkra värld finns det behov av nya sätt att förstå dagens situationer och nya sätt att hantera nya och snabbt skiftande sammanhang och kontexter. Denna onlinekurs introducerar komplexitetsteori och insikter ...

Spel

Upplev och lär!
Kanban Pizza Game in action
SPEL

Kanban Pizza Game™

Det är svårt att lära andra principerna om Lean och Agile genom att endast föreläsa om dessa ämnen. Man måste uppleva principerna av sig själva för att få en känsla för hur allt fungerar. Medan andra Kanbanspel vanligtvis fokuserar endast på Kanban talvans mekanik och arbetsflödet i ett fördefinierat Kanbansystem, lär vårt Kanban Pizza-spel dig hur du kommer från en befintlig process till ett Kanbansystem, hur du visualiserar det och börjar modifiera det.

METOD FÖR LEDARSKAPSTEAM

Pröva "Cynefin Lego Game"-spelet

Ett spel som låter dig uppleva fyra av de fem domänerna i Dave Snowdens Cynefin-ramverk. Det är också en del av agile42s ledarskapsutbildning.