Kundcaset Swedbank: Building agility in a large international bank, while making employees happier

Vi har tillsammans med vår kund Swedbank skrivit ner en del av det arbete vi gjort i ett kundcase. Vi hoppas ni vill ta del av arbetet genom att läsa denna historia. 

Swedbank är grundat 1820, har nästan 8 miljoner privatkunder och verkar i Sverige såväl som i de baltiska länderna. 

Under 2018-2019 har agile42 stöttat Swedbank IT Delivery i Sverige och i de baltiska länderna under deras agila transformation. Det har varit ett roligt och intressant projekt på många sätt, och det har varit en stor glädje för oss att få träffa så öppna och samarbetsvilliga personer under den agila resan. Ledarskapet har varit extraordinärt och har stöttat och möjliggjort arbetet vi gjort tillsammans. Vi är väldigt stolta över Swedbank och de resultat de har uppnått! 

Som med alla case finns det utmaningar att tackla! Detta gällde även för Swedbank. För att en förändring skall vara framgångsrik och framför allt hållbar måste den växa organiskt inom hela organisationen. Förändringar och transformationer är effektiva endast om vi skapar ett ordentligt tankesätt och mindset i organisationen. Även organisationens struktur, produkter, teknik, vision, strategi och framför allt människorna och färdigheterna är viktiga faktorer som påverkar detta. Att bli agil är en komplex resa, och det man skall komma ihåg är att man inte kan köpa eller hyra agilitet - man måste äga det! 

Organisationer har en stor fördel i att vara olika och unika, och att förändras och förbättras är en kontinuerlig resa. Processerna blir unika för just ert företag. För Swedbanks del gick resan smidigt och rätt fort. Vi behövde ta få omvägar och vi lärde oss mycket på vägen. Vi började resan med en assessment, där vi bl.a. identifierade miljön, organisationskulturen och potentiella risker samtidigt som vi ville förstå målet med hela transformationen. Efter detta började arbetet med ledarskapet och teamen. Vi jobbar med metoder och ramverk för att nå de uppsatta målen och både utbildade och coachade ledarskapet och teamen. 

Några resultat vi har från jobbet med Swedbank är att de nu har en organisationskultur som är väl förberedd för förändring och förbättring, de har 10 gånger mer engagerade kollegor, deras organisationsstruktur är kundfokuserad och leveranstiderna kortare. 

Genom att klicka på knappen nedan kommer ni åt att läsa hela kundcaset på engelska, med kommentarer från Cecilia Kåhrström och Heikki Collanus på Swedbank, samt agile42 Coachen Giuseppes tankar. 

Taggat under: