Hur man blir en Scrum Master

By Don't Panic

Scrum har visat sig vara ett kraftfullt ramverk för att styra komplexa projekt och leverera värdefulla produkter. Allt eftersom företagen blivit mer agila, har även Scrum Master rollen blivit allt viktigare. Om du är fascinerad av tanken på att leda team, främja samarbeten och möjliggöra smidiga projektleveranser, så kan den perfekta vägen för dig vara att bli Scrum Master. I denna kompletta guide går vi igenom alla steg i hur man blir en Scrum Master och ger dig värdefulla insikter som hjälper dig att ta ett välgrundat beslut.

Vad gör en Scrum master?

En Scrum Master är en servant leader (tjänande ledare) som hjälper team att anamma och följa ramverket Scrum genom att: 

 • Facilitera Scrum event: Det inkluderar att leda och stödja de olika eventen som sprintplanering, dagliga standups, sprint reviews och sprint retrospectives.
 • Ta bort hinder: En Scrum Master hjälper teamet att identifiera och ta bort allt som hindrar teamet från att lyckas såsom tekniska problem, bristande resurser eller otydliga krav.
 • Coachning och mentorskap: En Scrum Master vägleder teamet och de intressenter till hur de på bästa sätt kan använda Scrum och skapa en samarbetsinriktad miljö. 
 • Uppmuntra till ständig förbättring: En Scrum Master uppmuntrar teamet att reflektera över processer och hitta möjliga förbättringar.

Utöver dessa ansvarsområden spelar em Scrum Master också en mer allmän roll som förespråkare för agil utveckling. De hjälper till att sprida kunskaper om Scrum och dess fördelar och de arbetar för att skapa en kultur av ständiga förbättringar inom organisationen.

Scrum masterns ansvarsområden

En Scrum Master är en nyckelperson i alla agila team. De spelar en avgörande roll när det gäller att hjälpa teamet att lyckas och uppnå sina mål. Några direkta exempel på en Scrum Masters ansvarsområden är:

 • Under sprintplaneringen kan Scrum Mastern hjälpa teamet att specificera sprintmålet och hitta uppgifterna som behöver göras för att nå målet.
 • Under ett dagligt standup möte kan Scrum Mastern hjälpa teamet att upptäcka problem som hindrar dem från att ta sig närmare sprintmålet.
 • Under en sprint review kan Scrum Mastern hjälpa teamet att visa det arbete de slutfört och få feedback från intressenter.
 • På ett sprint retrospective kan Scrum Mastern hjälpa teamet att hitta sätt att förbättra sina processer.

Scrum Masterns färdigheter

Scrum Master är en mångsidig roll som kräver en rad olika färdigheter, tex:

 • En duktig kommunikatör och facilitator
 • Förmågan att arbeta självständigt och som en del av ett team.
 • En djup förståelse för Scrum.
 • Förmågan att upptäcka och ta bort hinder.
 • Förmågan att coacha och vägleda andra.

Vägen till att bli Scrum master

Att bli Scrum Master är en resa som kräver en kombination av utbildning, erfarenhet och hängivenhet till agila principer. Här är några steg du kan ta för att komma igång:

 1. Skaffa dig en förståelse för Scrum. Det första steget är att lära sig om Scrum, dess värderingar och det agila manifestet. Tex genom att läsa böcker och artiklar eller att gå onlinekurser i Scrum.
 2. Skaffa en formell utbildning. När du har en grundläggande förståelse för Scrum kan det vara bra att få en formell utbildning från en ansedd organisation. Detta ger dig möjlighet att lära dig från erfarna utövare och få praktisk erfarenhet av metoder. 
 3. Skaffa certifiering. Det finns ett antal Scrum certifieringar som t.ex Certified ScrumMaster (CSM) som erbjuds av Scrum Alliance. Att ta ett certifikat visar ditt engagemang för agila principer och kan hjälpa dig i din karriär.
 4. Skaffa erfarenhet. Det bästa sättet att lära sig Scrum är genom att göra det. Engagera dig i Scrumprojekt och ta på dig ansvaret som Scrum Master. Det ger dig möjligheten att använda dina kunskaper och färdigheter i praktiken. 
 5. Anamma kontinuerligt lärande. Den agila världen utvecklas ständigt så det är viktigt att följa med i utvecklingen och de senaste trenderna. Delta i konferenser, workshops, webbinarier och onlinekurser för att lära dig om nya metoder.
 6. Förnya din certifiering. De flesta certifieringar inom Scrum kräver förnyelse vartannat år. För att bibehålla din certifiering behöver du visa att du fortfarande är aktiv inom den agila gemenskapen och att du håller dina färdigheter aktuella.

Att bli Scrum Master är en utmanande men givande resa. Genom att följa stegen ovan har du bra hjälp för att lyckas.

Vad kostar ett Scrum master certifikat

Kostnaden för en Scrum Mastercertifiering kan variera beroende på utbildningsleverantör och plats. I genomsnitt kan kostnaden för en CSM kurs ligga mellan $800 och $1200, inklusive kostnaden för examensprovet. Trots detta är investeringen i en Scrum Mastercertifiering en investering i din egen karriärutveckling.

Se upp med att välja det billigaste alternativet. Om utbildningen inte ges av en ansedd organisation och certifieringen inte sker av någon av dom välkända certifieringsorganen, är det inte värt den blygsamma besparingen det ger. Gör din research, läs recensioner och se till att certifieringen är globalt erkänd.

Hur lång tid tar det att bli Scrum master?

Tiden det tar att bli Scrum Master varierar beroende på din nuvarande kunskapsnivå, tillgänglighet och engagemang. Att avsluta en CSM kurs tar vanligtvis två dagar, följt av ett examensprov. Därefter kan det ta flera månader, år eller en livstid att skaffa praktisk erfarenhet och förbättra dina färdigheter.

Photo by Jason Goodman on Unsplash

Hur man blir Scrum Master utan erfarenhet

Bli inte avskräckt för att du är ny inom Scrum. Börja med att bygga en stark grund genom att gå en utbildning och certifiera dig. Leta efter möjligheter att gå med i Scrum team även om det endast är som observatör på deras event för att få kunskap och lära av erfarna Scrum Masters.  

Vad tjänar en Scrum Master

Lönen för en Scrum master varierar beroende på ett antal faktorer bl.a:

 • Kostnadsstrukturen i ditt land: Generellt sett kommer Scrum Masters i dyrare länder att tjäna mer än de i billigare länder.
 • Om du är en intern coach eller konsult:  Interna Scrum Masters har vanligtvis en fast lön, medan konsultande Scrum Masters kan ha en högre lön med möjlighet till provision eller bonus.
 • Din erfarenhetsnivå, kapacitet och trovärdighet: Mer erfarna och skickliga Scrum Masters tjänar generellt mer än de med mindre erfarenhet.
 • De agila certifieringar du har: som Scrum Master med en agil certifiering har du möjlighet att kräva en högre lön eftersom dessa certifieringar visar din kunskap och färdigheter.
 • Företagskulturen: Vissa företag värderar rollen som Scrum Master mer än andra, och det kan återspeglas i den lön de erbjuder.

Som en tumregel kan en Scrum Master förvänta sig en lön som är jämförbar med den för en senior projektledare eller utvecklingschef. Men den faktiska lönen kommer att variera beroende på de ovan nämnda faktorerna. Enligt branschrapporter från Europa och USA varierar den genomsnittliga lönen för en Scrum Master mellan $60 000 och $120 000 per år.

Här är några ytterligare tips för en högre lön som Scrum Master:

Bli certifierad: Agila certifieringar kan visa dina kunskaper och färdigheter för potentiella arbetsgivare och kunder.

Bygg på din erfarenhet: Ju mer erfarenhet du har som Scrum Master, desto mer kan du begära i lön.

Utveckla dina färdigheter: Håll dig uppdaterad med de senaste agila metoderna och teknikerna.

Nätverka: Lär känna andra Scrum Masters och bygg relationer med potentiella arbetsgivare och kunder.

Intresserad av att nätverka med andra som arbetar med Scrum? Gå med i vår LinkedIn-diskussionsgrupp.

Så här får du ditt första Scrum Master jobb

Att få ditt första jobb som Scrum Master kan vara en utmaning, men det är definitivt möjligt med rätt strategi. Här är några tips:

 • Bli certifierad. Certifieringen Certified Scrum Master (CSM) från Scrum Alliance är den mest erkända certifieringen för Scrum Masters. Att bli certifierad visar potentiella arbetsgivare att du har en god förståelse för Scrums principer.
 • Framhäv dina färdigheter. Scrum Masters behöver ett brett spektrum av färdigheter, inklusive kommunikation, facilitering, konfliktlösning och ledarskap. När du skriver ditt CV, se till att belysa de färdigheter som är mest relevanta för rollen som Scrum Master.
 • Anpassa ditt CV till den specifika rollen. När du söker en Scrum Master roll, anpassa ditt CV efter den specifika jobbannonsen. Det innebär att lyfta fram de färdigheter och erfarenheter som är mest relevanta för rollen.
 • Nätverka med människor inom branschen. Deltag i branschevenemang, ta kontakt på LinkedIn och kontakta tidigare kollegor som nu är Scrum Masters. Nätverkande kan hjälpa dig att lära dig mer om rollen och komma i kontakt med människor som kan hjälpa dig att få in en fot i branschen.

Var tålmodig och uthållig. Det kan ta tid att få ditt första Scrum Masterjobb. Kämpa på om du inte får de första jobben du söker. Fortsätt att lära dig, nätverka och söka jobb, så småningom kommer du att hitta den perfekta rollen för dig.

Här är några ytterligare tips som du kan följa för att få ditt första Scrum Master-jobb:

Engagera dig i den agila gemenskapen. Det finns många online- och offline-grupper där du kan nätverka med andra Scrum Masters och lära dig mer om rollen.

Ta ett frivilligarbete som Scrum Master i en ideell organisation eller start-up. Detta är ett utmärkt sätt att skaffa erfarenhet och bygga upp dina färdigheter.

Skriv om dina erfarenheter som Scrum Master. Detta kan hjälpa dig att bli uppmärksammad av arbetsgivare och visa dem att du är passionerad om rollen.

Var öppen för feedback. De bästa Scrum Masters är alltid villiga att lära sig och förbättra sig. Var öppen för feedback från dina teammedlemmar, chefer och mentorer.

Intervjufrågor för Scrum Master

Förbered dig inför intervjuer som Scrum Master genom att bekanta dig med vanliga frågor, såsom: 

 • Hur hanterar du teamkonflikter under en sprint? 
 • Kan du förklara konceptet med självorganiserande team? 
 • Hur mäter du framgången hos ett Scrum team?

Vart certifierar man sig?

Scrum Alliance erbjuder CSM-certifiering, men det finns också andra certifieringsorganisationer. Scrum.org erbjuder Professional Scrum Master (PSM) certifieringar, vilka också är högt ansedda inom branschen. Undersök varje certifieringsorganisations erbjudanden för att välja det som bäst passar dina karriärmål. 

För att bli en Scrum Master krävs det sammanfattningsvis engagemang, kontinuerligt lärande och en passion för att främja agila metoder. Genom att följa de beskrivna stegen, investera i utbildning, skaffa praktisk erfarenhet och hålla sig engagerad i agila principer, kan du påbörja en givande resa. Eftersom organisationer fortsätter att omfamna agile kommer din expertis som Scrum Master att vara ovärderlig för att leverera framgångsrika projekt och driva kontinuerlig förbättring

Starta din resa nu.